หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BKD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 14,500,000 3.3 ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 5,146,000 3.3 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-15 9,354,000 3.3 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-13 100,000 3.1 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-27 500,000 3.22 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-22 18,000,000 3.3 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-11 2,500,000 3.4 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-11 100,000 3.4 ซื้อ
กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-11 500,000 3.42 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2016-11-14 2016-11-10 400,000 3.14 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-12 93,400 2.82 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 200,000 2.85 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 100,000 2.82 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-02 600,000 3.62 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-02 100,000 3.58 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-14 135,000,000 3 ขาย
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-23 80,000 3.2 ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-12 1,000,000 3.15 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-20 200,000 3.41 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-03-31 2016-03-30 100,000 3.22 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-03-31 2016-03-29 20,000 3.22 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-24 100,000 3.2 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 200,000 3.2 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 58,600 3.22 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 50,000 3.2 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2016-03-14 2016-03-03 100,000 3.3 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-02-02 2016-01-29 100,000 3.26 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 135,000,000 3.4 โอนออก
สุรินทร์ พิศสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-12 814,000 3.6 ขาย
สุรินทร์ พิศสุวรรณ Warrant 2016-01-20 2016-01-12 25,000 0.28 ขาย
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 100,000 3.4 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด Warrant 2016-01-12 2016-01-12 1,200,000 0.2 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 11,200,000 4 ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ Warrant 2015-12-11 2015-12-08 1,055,600 0.33 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 100,000 3.56 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 158,500 3.66 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 87,500 3.64 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ Warrant 2015-11-27 2015-11-26 500,000 0.56 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ Warrant 2015-11-27 2015-11-25 500,000 0.56 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ Warrant 2015-10-20 2015-10-16 500,000 0.48 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 100,000 3.48 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-09-03 2015-08-31 62,500 3.48 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-09-03 2015-09-01 156,200 3.42 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-28 234,200 3.39 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-28 20,000 3.38 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-25 10,500 3.24 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 50,000 3.35 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 50,000 3.4 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 500,000 3.38 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 82,000 3.44 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-17 50,000 3.46 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-08-11 2015-08-06 300,000 3.48 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-08-03 100,000 3.46 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-27 100,000 3.46 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-07-27 2015-07-21 400,000 3.43 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-07-27 2015-07-22 130,900 3.41 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-07-27 2015-07-22 200,000 3.42 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-16 15,000 3.48 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-07-17 2015-07-15 250,000 3.48 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-06 50,000 3.52 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-29 100,000 3.52 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-16 100,000 3.56 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-29 29,000 3.54 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-29 29,000 3.54 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-27 20,000 3.56 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 10,000 3.54 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-26 110,300 3.53 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-26 60,000 3.54 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-25 65,000 3.56 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-25 50,000 3.54 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-15 150,000 3.85 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-15 75,000 3.8 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 200,000 3.68 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-13 48,000 3.44 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-14 80,000 3.74 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-14 65,000 3.78 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-13 887,600 3.69 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-06 100 4 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-29 50,000 3.92 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-28 50,700 3.97 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-27 80,000 3.99 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-24 100,000 3.97 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-23 100,000 3.96 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-20 70,000 4 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-21 200,000 4 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-17 2015-04-10 80,000 4.06 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 91,000 4.04 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 100,000 3.99 ซื้อ
กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ Warrant 2015-04-09 2015-04-03 15,000,000 0.9 ขาย
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-07 30,000 4.24 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-08 50,000 3.84 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ Warrant 2015-04-09 2015-04-02 1,404,400 0.9 ขาย
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ Warrant 2015-04-09 2015-04-02 5,000,000 0.9 ขาย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด Warrant 2015-04-08 2015-04-02 5,000,000 0.9 ขาย
ธนนันท์ ซาโต Warrant 2015-04-08 2015-04-02 5,000,000 0.9 ขาย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด Warrant 2015-04-08 2015-04-02 5,400,000 0.9 ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-04-07 2015-03-31 20,000 4.12 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-04-07 2015-03-31 20,000 4.12 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ Warrant 2015-04-07 2015-04-02 40,000 0.9 ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-03-31 2015-03-26 100,000 4.12 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-25 200,000 4.17 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-24 300,000 4.07 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 321,900 4.1 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-23 125,000 4.28 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-20 386,700 4.28 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 49,500 4.24 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 240,500 4.28 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-17 2015-03-11 100,000 4.28 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-06 60,000 4.27 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-05 150,000 4.21 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-02 50,000 4.28 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-03 200,000 4.24 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-26 25,000 4.28 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-04 50,000 4.2 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-04 200,000 4.25 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-02 3,000 4.26 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-01-28 1,000 4.26 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-03 10,800 4.22 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-02 100,000 4.23 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-30 2015-01-27 400,000 4.31 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-26 2015-01-21 100,000 4.2 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-26 2015-01-22 100,000 4.12 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-26 2015-01-21 352,700 4.15 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-22 2015-01-20 165,200 4.21 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-22 2015-01-19 301,000 4.36 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-22 2015-01-20 200,000 4.22 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-22 2015-01-19 300,000 4.4 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-16 100,000 4.34 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-14 265,100 4.3 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-13 2015-01-07 23,200 3.99 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-07 194,000 3.97 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-06 19,100 3.96 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-06 100 3.96 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-18 255,000 4.14 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-19 120,000 4.16 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-22 50,000 4.12 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-23 50,000 4.1 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-24 210,000 4.05 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-26 74,200 4 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-29 13,800 4 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-30 44,000 3.97 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-05 2,100 4.03 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-06 10,000 3.93 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-07 80,000 3.98 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-25 50,000 3.98 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-26 30,000 3.96 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-24 100,000 4.03 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-23 50,000 4.2 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-18 300,000 4.16 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-16 10,000 3.82 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-15 60,000 3.9 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-12 50,000 4.18 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 610,000 4.14 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 400,000 4.19 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-04 428,000 4.21 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-03 400,000 4.29 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-02 1,000,000 4.38 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-11-27 200,000 4.09 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-11-28 70,000 4.18 ซื้อ
ธนนันท์ ซาโต หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-25 79,900 4.16 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-18 154,500 4.3 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 200,000 4.18 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 400,000 4.19 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-14 34,900 4.32 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-12 260,600 4.35 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-10 350,000 4.5 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-10 200,000 4.5 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-11-10 2014-11-07 242,600 4.67 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-10-20 2014-10-16 200,000 4.81 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-10-20 2014-10-16 200,000 4.81 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-01 61,000 4.87 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-02 70,000 4.83 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-03 50,000 4.8 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-06 150,000 4.66 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-29 100,000 4.86 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-26 201,900 4.9 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-24 2,505,800 4.83 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-23 800,000 4.83 ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ Warrant 2014-09-25 2014-09-22 17,500,000 1.4 ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ Warrant 2014-09-25 2014-09-22 20,000,000 1.4 ขาย
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-17 50,000 5.45 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-09 419,600 5.03 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-09-11 2014-09-08 120,000 5 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-02 200,000 4.18 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-08-29 448,600 3.42 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-15 100,000 2.92 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-09 200,000 3.24 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-08-05 2014-08-01 256,900 2.73 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-07-09 2014-07-04 800,000 2.8 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-07-03 2014-07-02 50,000 2.72 ขาย
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-07-03 2014-06-27 300,000 2.57 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-25 200,000 2.44 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-24 100,000 2.46 ขาย
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-20 92,000 2.44 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-16 400,000 2.43 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-05-23 342,000 2.41 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-19 200,000 2.4 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-19 100,000 2.44 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-14 295,000 2.43 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-05-12 2014-05-09 100,000 2.4 ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2014-05-12 2014-05-08 354,400 2.44 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-04-04 77,500 2.42 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-31 100,000 2.38 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-04-02 40,000 2.4 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-04-03 478,500 2.41 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-28 170,000 2.36 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-28 50,000 2.4 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-27 150,000 2.36 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-26 65,000 3.35 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-25 60,000 2.33 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-25 2014-03-21 110,000 2.4 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-21 2014-03-19 170,600 2.39 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-14 174,400 2.43 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-01-16 200,000 2.14 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-01-22 400,000 2.25 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-01-28 350,000 2.4 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-01-28 200,000 2.43 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-01-31 50,000 2.5 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-02-03 250,000 2.56 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-02-07 100,000 2.62 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-02-10 130,300 2.62 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-06 200,000 2.4 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-05 66,000 2.38 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-02-25 2,400,000 2.5 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-02-11 700,000 2.58 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-06 200,000 2.48 ขาย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-29 50,000 2.44 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-27 100,000 2.4 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-24 100,000 2.32 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-23 400,000 2.26 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-20 100,000 2.25 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-17 200,000 2.22 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-15 165,200 2.02 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 1,300,000 1.92 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-07 112,500 1.85 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-09 2014-01-07 209,662 1.85 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 258,200 2.01 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 681,100 2.26 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-25 236,000 2.35 ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-26 924,700 2.31 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com