หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BJC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-20 20,000 53.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-06 10,000 56 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-21 20,000 59 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-05-04 2018-04-30 30,000 59 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 20,000 59 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 15,000 59 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 15,000 59 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 20,000 59 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-12 10,000 61.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-02-28 10,000 59.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-02-28 5,000 59 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-02 10,000 60 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 5,000 60 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 10,000 59.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-01-31 10,000 58 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-17 10,000 60 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-17 10,000 60 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-05 10,000 64 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-11 10,000 59.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-15 20,000 57.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-27 10,000 65 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-26 10,000 62 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-26 10,000 62.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-12-27 2017-12-22 10,000 61.25 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-20 20,000 62 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-20 10,000 61 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-19 10,000 60.25 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-18 10,000 59 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-12-13 2017-12-07 10,000 58.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-28 10,000 60 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-24 10,000 58.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-17 10,000 56.25 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-16 20,000 55 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-07 5,000 53.25 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-11-06 2017-11-02 5,000 53 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-17 10,000 53 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-10-24 2017-10-18 10,000 54 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-10 7,300 53.5 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-11 10,000 53.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-10-10 2017-10-06 7,700 52.75 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-09-28 2017-09-26 5,000 53 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 10,000 52 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-04 20,000 48.5 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-08-31 2017-08-28 106,000 47 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-15 50,000 47 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-06 50,000 47 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-05-26 2017-05-23 65,000 45.25 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-02-07 2017-01-31 10,000 50.75 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-02-07 2017-01-31 30,000 50.75 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-27 2017-01-24 5,000 51.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-27 2017-01-23 20,000 50.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-27 2017-01-23 5,000 50.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-16 25,000 49 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-13 25,000 49 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-13 50,000 49 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-10 39,600 49 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-11 10,400 49 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-10 20,000 49 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-06 15,000 49.25 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-09 2016-12-28 50,000 50.5 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-09 2017-01-04 150,000 50.25 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-09 2016-12-26 25,000 50 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-09 2016-12-26 25,000 50 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-01-09 2016-12-27 15,000 50.5 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-08 25,000 53 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-11-28 10,000 55 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-06 25,000 53.25 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-09 25,000 52.75 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-09 10,000 52.75 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-15 20,000 50.25 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-15 20,000 50.25 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-21 5,000 49 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-21 25,000 49 ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-21 5,000 49 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 50,000 55 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 50,000 55 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2016-11-22 2016-11-18 50,000 54 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2016-11-22 2016-11-07 35,000 52 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-25 2016-10-21 6,000 50 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-21 2016-10-14 50,000 47.5 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2016-08-01 2016-07-28 40,000 43 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2016-07-20 2016-06-26 40,000 42.5 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-20 2015-10-15 10,000 35 ขาย
ประเสริฐ เมฆวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-12-28 2012-12-20 13,200 63.25 ขาย
ประเสริฐ เมฆวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-12-28 2012-10-29 3,300 61.5 ขาย
ประเสริฐ เมฆวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-12-28 2012-10-31 5,200 62.75 ซื้อ
ประเสริฐ เมฆวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-12-28 2012-11-02 4,700 63.25 ซื้อ
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-03 100 64.5 ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-02 57,900 70 ขาย
วรรณา สิริวัฒนภักดี หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 10,000,000 39.5 ซื้อ
เจริญ สิริวัฒนภักดี หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 10,000,000 39.5 ซื้อ
ประเสริฐ เมฆวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-10-04 4,700 19.03 ขาย
ประเสริฐ เมฆวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-09-28 2,600 20.63 ซื้อ
ประเสริฐ เมฆวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-09-29 2,100 20.2 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com