หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BIG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-08 50,000,000 1.87 ซื้อ
ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-08 47,000,000 1.87 ซื้อ
ชาญ เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-02-10 2016-02-05 150,000,000 2.02 ซื้อ
ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 1,000,000 1.54 ซื้อ
ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-14 1,000,000 1.69 ซื้อ
ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-12 1,470,000 1.49 ซื้อ
ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 150,000 1.48 ซื้อ
ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 2,858,100 1.46 ซื้อ
ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 990,000 1.36 ซื้อ
ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 650,000 1.49 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com