หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-30 41,200 217.73 ขาย
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-20 5,000 182.5 ซื้อ
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-20 5,000 182.5 ซื้อ
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-20 5,000 182.5 ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 8,800 226 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-05 19,000 214 ขาย
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 3,000 198.83 ซื้อ
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-26 1,000 215 ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-09 20,000 208 ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-11-03 2015-10-29 4,000 212 ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-12 10,000 235 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-09 10,000 235 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-09 10,000 235 ขาย
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-23 2,000 215.5 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 16,500 213 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-08-14 2015-08-11 42,200 208.9 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-22 16,500 181.5 ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-05-08 2015-05-07 7,800 165 ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-16 15,000 0 รับโอน
สุวรรณ วลัยเสถียร หุ้นสามัญ 2015-01-30 2015-01-28 3,000 159.5 ซื้อ
ลินดา ลีสหะปัญญา หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-08 7,000 0 โอนออก
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-08 14,000 0 โอนออก
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-26 2,000,000 138 ซื้อ
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-02 1,816,300 17.44 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-01 30,000 140 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-01 49,600 140 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-19 2,000 134 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-20 38,000 134 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-04-04 100,000 99.63 ขาย
ชัย โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-02-07 2014-02-05 30,000 82.75 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-27 25,000 90.15 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-26 32,300 90.75 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-11-21 2013-11-18 32,300 93 ซื้อ
ชอง โท หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-06-25 1,700,000 1 ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-15 2013-08-13 50,000 90.75 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-05-14 2013-05-09 20,000 84.88 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-04-17 2013-04-09 10,000 80.25 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-28 10,000 86.5 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-25 60,000 83.4 ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-11 150,000 78 ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-01-09 2013-01-07 100,000 76.88 ซื้อ
สิน อนุราษฎร์ หุ้นสามัญ 2012-12-26 2012-12-24 30,000 74.25 ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียร หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-27 12,000 76.04 ซื้อ
สุวรรณ วลัยเสถียร หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-14 10,000 54.25 ซื้อ
สุวรรณ วลัยเสถียร หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-13 10,000 52.62 ซื้อ
สิน อนุราษฎร์ หุ้นสามัญ 2011-11-02 2011-10-28 10,000 39.5 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com