หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BEC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 300,000 8 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 300,000 8 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 300,000 8 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 300,000 8 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-14 1,000,000 9.05 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-11 1,000,000 9.35 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 2,000,000 12.42 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-02-28 700,000 10.1 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-27 800,000 9.99 ซื้อ
นิภา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-26 11,538,300 11 ซื้อ
รัตนา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-26 11,538,300 11 ซื้อ
อัมพร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-26 11,538,500 11 ซื้อ
วรวรรธน์ มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 29,393,750 11 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-11 20,000 18.4 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-11 20,000 18.4 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-08 20,000 17.9 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 20,000 17.45 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-29 10,000 16.7 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-18 10,000 15.9 ซื้อ
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-17 50,000 16.52 ขาย
รัตนา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-29 2016-01-27 50,559,120 1 ซื้อ
อัมพร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-18 2,400,000 1 ซื้อ
รัตนา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-18 4,000,000 1 ซื้อ
ประสาร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-18 111,667,500 1 ขาย
รัชนี นิพัทธกุศล หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-15 50,158,750 32 ขาย
ประวิทย์ มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-14 58,787,500 32 ขาย
ประวิทย์ มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 58,787,500 32 ขาย
รัชนี นิพัทธกุศล หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-04 50,158,750 32 ขาย
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-12 17,000,000 32 ขาย
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-08 34,000,000 32 ขาย
ฉัตรชัย เทียมทอง หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 50,000 38 ซื้อ
ฉัตรชัย เทียมทอง หุ้นสามัญ 2015-03-17 2015-03-13 50,000 39.5 ซื้อ
อัมพร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
รัตนา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
รัชนี นิพัทธกุศล หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
ประสาร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
ประวิทย์ มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
นิภา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
ฉัตรชัย เทียมทอง หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-27 250,000 52 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com