หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BEC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-14 1,000,000 9.05 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-11 1,000,000 9.35 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 2,000,000 12.42 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-02-28 700,000 10.1 ซื้อ
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-27 800,000 9.99 ซื้อ
นิภา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-26 11,538,300 11 ซื้อ
รัตนา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-26 11,538,300 11 ซื้อ
อัมพร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-26 11,538,500 11 ซื้อ
วรวรรธน์ มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 29,393,750 11 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-11 20,000 18.4 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-11 20,000 18.4 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-08 20,000 17.9 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 20,000 17.45 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-29 10,000 16.7 ขาย
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-18 10,000 15.9 ซื้อ
รณพงศ์ คำนวณทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-17 50,000 16.52 ขาย
รัตนา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-29 2016-01-27 50,559,120 1 ซื้อ
อัมพร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-18 2,400,000 1 ซื้อ
รัตนา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-18 4,000,000 1 ซื้อ
ประสาร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-18 111,667,500 1 ขาย
รัชนี นิพัทธกุศล หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-15 50,158,750 32 ขาย
ประวิทย์ มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 58,787,500 32 ขาย
ประวิทย์ มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-14 58,787,500 32 ขาย
รัชนี นิพัทธกุศล หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-04 50,158,750 32 ขาย
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-12 17,000,000 32 ขาย
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-08 34,000,000 32 ขาย
ฉัตรชัย เทียมทอง หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 50,000 38 ซื้อ
ฉัตรชัย เทียมทอง หุ้นสามัญ 2015-03-17 2015-03-13 50,000 39.5 ซื้อ
อัมพร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
รัตนา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
รัชนี นิพัทธกุศล หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
ประสาร มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
ประวิทย์ มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
ประชุม มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
นิภา มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 10,000,000 66 ขาย
ฉัตรชัย เทียมทอง หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-27 250,000 52 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com