หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BDMS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2018-07-31 2018-07-26 1,000,000 26.8 ขาย
กานต์ ตระกูลฮุน หุ้นสามัญ 2018-05-02 2018-04-30 853,000 22.5 ขาย
กานต์ ตระกูลฮุน หุ้นสามัญ 2018-04-30 2018-04-27 141,500 23.01 ซื้อ
กานต์ ตระกูลฮุน หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-12 71,500 23.4 ซื้อ
กานต์ ตระกูลฮุน หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 340,000 23.2 ซื้อ
กานต์ ตระกูลฮุน หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-02 170,000 23.4 ซื้อ
กานต์ ตระกูลฮุน หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 130,000 23.4 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 2,000,000 21.03 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-03 500,000 21 ขาย
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-23 100,000 22 ขาย
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-23 100,000 22 ขาย
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 300,000 21.6 ขาย
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 300,000 21.6 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 500,000 21.7 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-03 500,000 19.5 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 2,000,000 19.3 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 3,500,000 19.38 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-27 2,500,000 19.28 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-28 1,265,000 19.3 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-08 26,933,330 19.1 ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตร หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 500,000 18.5 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-05-31 500,000 18.8 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 7,000,000 18.46 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-18 600,000 18.8 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 400,000 18.5 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 14,116,400 18.42 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 11,320,900 18.3 ซื้อ
กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 10,000 18.7 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-17 10,000,000 18.83 ซื้อ
สมบัติ อุทัยสาง หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-16 100,000 19.5 ซื้อ
กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-16 10,000 19.3 ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-16 200,000 19.4 ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-16 100,000 19.5 ซื้อ
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-04-17 2017-04-11 1,045,300 20.7 ซื้อ
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-04-17 2017-04-10 400,000 20.7 ซื้อ
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-07 2,404,700 20.78 ซื้อ
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-04 2,000,000 21.1 ขาย
อัฐ ทองแตง หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-05 1,850,000 21.12 ขาย
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-06 200,000 19.95 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-20 3,000,000 22.5 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-19 6,684,500 22.43 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-16 55,800 22.6 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-15 337,900 22.6 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-15 2016-12-14 1,667,900 22.68 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-13 791,000 22.9 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-13 3,855,100 22.8 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-08 1,579,600 23.01 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-12-07 2,477,200 23.12 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-08 2016-12-06 45,100 23.3 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-08 2016-12-06 5,000,000 23.18 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-12-01 357,200 23.3 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-12-06 247,200 23.3 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-11-25 2016-11-22 500,000 22.76 ขาย
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2016-10-11 2016-10-11 200,000 21.9 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-07 4,500,000 22.25 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-09-30 400,000 22.4 ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตร หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-06 500,000 22.4 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 833,200 21.7 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-10-03 895,100 21.83 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-10-03 3,700,000 21.87 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 4,000,000 21.8 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 36,419,800 21.59 ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 300,000 21.5 ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตร หุ้นสามัญ 2016-08-02 2016-07-28 500,000 22.9 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-22 500,000 23.2 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 1,000,000 23.05 ซื้อ
กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 30,000 22.7 ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-22 300,000 23.8 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 1,000,000 23.8 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-20 2,634,600 23.8 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 8,994,300 23.72 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-15 1,000,000 23.8 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 9,831,100 23.73 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-14 3,000,000 28.3 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 6,000,000 23.72 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-03 4,218,100 23.75 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-03 4,218,100 23.75 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-02 8,000,000 23.7 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-02 2016-06-01 8,000,000 23.96 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-06-01 2016-05-31 10,000,000 24 ซื้อ
สมบัติ อุทัยสาง หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-31 20,000 24.1 ซื้อ
สมบัติ อุทัยสาง หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-30 30,000 24 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-26 8,001,100 24.04 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-26 670,000 24.1 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-05-26 2016-05-25 4,500,000 24.16 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-19 1,000,000 23.76 ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-19 1,000,000 23.76 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 7,953,000 24.59 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-26 500,000 24.6 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-27 2016-04-25 2,892,500 24.41 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-19 2016-04-11 2,801,700 23.84 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-08 4,076,700 23.67 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-07 4,531,200 23.78 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-08 1,000,000 23.6 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-05 6,454,000 23.71 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-05 500,000 23.85 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-04 2016-04-01 3,701,000 23.24 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-01 2016-03-31 1,309,600 23.18 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-03-28 2016-03-24 200,000 23.3 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-23 2,530,000 22.78 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-23 2016-03-18 6,208,000 22.15 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-17 200,000 21.8 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-15 5,175,700 22.2 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-14 1,595,500 22.2 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-14 2016-03-10 1,840,000 21.9 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-09 1,950,000 22.06 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-07 1,000,000 22.35 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-08 1,029,300 22.15 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-08 500,000 22.2 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-09 270,700 22.1 ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 100,000 21.6 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-02-05 2016-02-03 141,800 21.6 ซื้อ
วิชัย ทองแตง หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 423,685,097 0 โอนออก
วิชัย ทองแตง หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-27 33,000,000 0 โอนออก
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-25 100,000,000 0 รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-25 100,000,000 0 โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-25 135,000,000 0 โอนออก
จุลเดช ยศสุนทรากุล หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-21 53,547,700 0 โอนออก
จุลเดช ยศสุนทรากุล หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-21 118,071,760 0 โอนออก
จุลเดช ยศสุนทรากุล หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-21 54,308,000 0 โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-20 3,500,000 21.13 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-19 1,500,000 21.35 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-15 2,500,000 21.46 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-18 1,079,900 21 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 300,000 21.5 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 500,000 21.5 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 5,300,000 21.21 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 300,000 21.4 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 4,500,000 21.54 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 2,800,000 22.01 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-05 4,762,900 21.93 ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุล หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-09 100,000 20.9 ขาย
ชวลิต เศรษฐเมธีกุล หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-08 200,000 20.7 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 500,000 20.9 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-16 2,600,000 20.84 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 2,900,000 20.9 ซื้อ
วิชัย ทองแตง หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 173,000,000 0 โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 2,200,000 20.9 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 500,000 21 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 4,700,000 20.88 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 200,000 20.1 ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุล หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 290,000 20.1 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 2,800,000 20.05 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-12-01 1,205,900 20.08 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-19 1,679,800 19.89 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 1,500,000 19.63 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-18 2015-11-17 500,000 19.5 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-21 2015-10-20 1,500,000 19.4 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-15 2015-10-14 1,000,000 19.35 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-09 1,000,000 19.4 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-29 900,000 18.57 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-30 1,300,000 18.56 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-25 11,000,000 20 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 1,000,000 19.2 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-15 1,400,000 19.12 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-16 2015-09-14 1,600,000 19.24 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 1,500,000 19.37 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-09 939,000 19.67 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-10 1,700,000 19.38 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-07 1,124,400 19.5 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 1,200,000 19.77 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 1,054,200 18.88 ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุล หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 20,000 17.9 ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุล หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-13 50,000 19.4 ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุล หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-17 50,000 19.4 ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุล หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-18 50,000 18.8 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 1,900,000 18.88 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 200,000 18.6 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 1,500,000 19.45 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-14 1,100,000 19.4 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-07-29 800,000 19.6 ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตร หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-28 300,000 19.6 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-27 2015-07-24 1,600,000 20.09 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-27 2015-07-23 728,000 20.28 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-21 1,100,000 20.39 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-22 788,700 20.41 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-27 6,000,000 19.25 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-27 500,000 19.2 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-26 500,000 19.7 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-08 500,000 20 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-02 500,000 20.5 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 100,000,000 0 โอนออก
ชาตรี ดวงเนตร หุ้นสามัญ 2015-04-01 2015-03-31 500,000 20.1 ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 200,000 20 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-25 3,309,000 20.5 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 4,045,000 20.5 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com