หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BCP

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2018-07-10 2018-07-06 25,000 31.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2018-07-10 2018-07-06 25,000 31.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2018-07-10 2018-07-06 25,000 31.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-09 25,000 39.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-26 10,000 41.25 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-19 40,000 41.13 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-17 30,000 37.08 ซื้อ
พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 11,000 33.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-22 20,000 33.75 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 50,000 32.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-05 20,000 33.13 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-03-31 30,000 33.25 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-13 30,000 31.75 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-10 30,000 32 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-01-16 2017-01-12 10,000 33.75 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-26 10,000 32.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-22 10,000 32.75 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-11-28 2016-11-24 10,000 32 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-08-17 2016-08-15 30,000 34.42 ซื้อ
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-05 2016-07-04 20,000 33.5 ขาย
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2016-07-05 2016-07-04 200,000 32.75 ขาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-29 10,000 30.75 ซื้อ
พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-14 3,000 29.75 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-10 10,000 30.25 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-06-07 2016-06-02 10,000 30.25 ซื้อ
พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-04-04 2016-04-01 5,000 29.25 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-28 20,000 28.88 ซื้อ
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-01 15,000 30.75 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-02-29 20,000 30.5 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 300,000 33 ขาย
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 100,000 34 ขาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-18 10,000 32.25 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-11-27 30,000 34.83 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-24 10,000 35.75 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-24 50,000 31.5 ซื้อ
พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-20 1,000 34 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-27 9,100 32.25 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-25 40,900 32.75 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-15 50,000 33.5 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-05 200,000 33.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 100,000 33.5 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-26 200,000 33.88 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-02-25 2015-02-20 200,000 32.63 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2015-02-24 2015-02-23 200,000 32.5 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-12 150,000 32.83 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-12 150,000 32.5 ขาย
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-25 260,000 35.57 ขาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-24 100,000 35 ขาย
ชัยวัฒน์ โชติมา หุ้นสามัญ 2014-09-24 2014-08-26 20,000 33.25 ขาย
ชัยวัฒน์ โชติมา หุ้นสามัญ 2014-09-24 2014-08-28 30,000 33.75 ขาย
ชัยวัฒน์ โชติมา หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-20 30,000 31.25 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โชติมา หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-20 20,000 31.25 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-18 102,000 31.25 ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-07 100,000 28.75 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-07 100,000 28.5 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-04 58,000 29 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2014-04-02 2014-03-31 400,000 31 ขาย
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2014-01-20 2014-01-15 100,000 27.63 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-13 100,000 26.11 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-02 50,000 32 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 50,000 33.75 ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิร หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-29 100,000 31.75 ซื้อ
สุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ หุ้นสามัญ 2012-10-03 2012-09-28 87 24.2 ขาย
สุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ หุ้นสามัญ 2012-10-03 2012-09-28 600 24.3 ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-20 86 23.8 ขาย
สุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-19 42,000 24.3 ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-19 3,300 24.3 ขาย
วิเชียร อุษณาโชติ หุ้นสามัญ 2012-02-21 2012-02-20 20,000 23.6 ขาย
วิเชียร อุษณาโชติ หุ้นสามัญ 2012-02-21 2012-02-20 28,900 24.3 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-01-26 2012-01-25 20,000 19.8 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-20 20,000 19 ซื้อ
วัฒนา โอภานนท์อมตะ หุ้นสามัญ 2011-11-22 2011-11-08 5,000 17.6 ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะ หุ้นสามัญ 2011-11-11 2011-11-09 5,000 17.7 ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะ หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-03 5,000 17.5 ขาย
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-11-03 2011-10-18 19,755 17.3 ขาย
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-11-03 2011-09-23 4,600 17.4 ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะ หุ้นสามัญ 2011-10-14 2011-10-12 10,000 17.15 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com