หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BBL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชอง โท หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-19 7,000 149.29 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-18 5,000 144.19 ซื้อ
ชาตรี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 300,000 145 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-16 1,200 179 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-28 300 185 ขาย
ชาญ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 200,000 193.5 ซื้อ
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-10-30 2014-10-29 63,500 196 ซื้อ
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-10-30 2014-10-29 58,500 195.5 ซื้อ
ชอง โท หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 2,000 214.5 ซื้อ
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-23 10,000 213 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-22 5,000 212 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-17 5,000 211 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-16 5,000 209 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-12 5,000 208 ขาย
ชาตรี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-02 300,000 167.5 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-21 1,300 194.03 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-01-22 500 197 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-11 400 203.5 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-06-04 500 205 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-06-03 500 203 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-05-17 300 221 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-05-16 100 221 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-01-28 1,300 209 ซื้อ
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-22 5,000 227 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-20 4,000 219 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-01 5,000 214 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-25 10,000 201.5 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-19 8,000 198 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-21 2012-12-18 8,000 195.75 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-14 6,000 193.33 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-17 2012-12-12 1,000 191.5 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-17 2012-12-13 1,000 191.5 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-11-30 3,000 183.67 ขาย
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-04 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-05 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-24 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-24 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-25 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-25 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-01 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-09 30,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-21 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2009-10-14 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-11 30,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-14 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-14 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-18 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-21 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-31 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-08 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-09 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-10 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-08 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2009-10-14 31,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2009-10-16 69,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-01-19 40,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-01-22 40,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-02-11 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-02-12 30,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-08 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-08 30,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-10 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-18 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-02 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-06 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-06 20,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-08 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-08 10,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-13 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-19 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-19 54,700 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-01 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-02-17 4,100 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-18 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-12-09 60,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-12-09 60,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-01-05 120,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-01-05 60,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-01-06 60,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-02-17 58,800 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-21 100,000 0 โอนออก
โกวิทย์ โปษยานนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-22 2012-07-06 5,000 195 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 4,421 140 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com