หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BBL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชอง โท หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-19 7,000 149.29 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-18 5,000 144.19 ซื้อ
ชาตรี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 300,000 145 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-16 1,200 179 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-28 300 185 ขาย
ชาญ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 200,000 193.5 ซื้อ
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-10-30 2014-10-29 63,500 196 ซื้อ
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-10-30 2014-10-29 58,500 195.5 ซื้อ
ชอง โท หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 2,000 214.5 ซื้อ
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-23 10,000 213 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-22 5,000 212 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-17 5,000 211 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-16 5,000 209 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-12 5,000 208 ขาย
ชาตรี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-02 300,000 167.5 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-21 1,300 194.03 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-01-22 500 197 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-11 400 203.5 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-06-04 500 205 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-06-03 500 203 ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-05-17 300 221 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-05-16 100 221 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-01-28 1,300 209 ซื้อ
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-22 5,000 227 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-20 4,000 219 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-01 5,000 214 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-25 10,000 201.5 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-19 8,000 198 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-21 2012-12-18 8,000 195.75 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-14 6,000 193.33 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-17 2012-12-12 1,000 191.5 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-17 2012-12-13 1,000 191.5 ขาย
กุลธิดา ศิวยาธร หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-11-30 3,000 183.67 ขาย
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-04 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-05 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-24 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-24 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-25 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-04-25 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-01 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-09 30,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-21 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2009-10-14 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-11 30,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-14 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-14 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-18 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-21 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-10-31 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-08 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-09 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-10 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-08 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2009-10-14 31,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2009-10-16 69,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-01-19 40,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-01-22 40,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-02-11 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-02-12 30,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-08 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2010-03-08 30,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-10 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-18 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-02 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-06 30,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-06 20,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-08 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-08 10,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-13 100,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-19 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-19 54,700 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-01 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-02-17 4,100 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-11-18 100,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-12-09 60,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2011-12-09 60,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-01-05 120,000 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-01-05 60,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-01-06 60,000 0 รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-02-17 58,800 0 โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-03-21 100,000 0 โอนออก
โกวิทย์ โปษยานนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-22 2012-07-06 5,000 195 ขาย
ปิติ สิทธิอำนวย หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 4,421 140 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com