หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BAT-3K

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-21 174,000 275 ขาย
ศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ หุ้นสามัญ 2017-08-04 2017-08-02 173,100 273 ขาย
กวี ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 1,495,800 275 ขาย
วีรวรรณ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 2,106,370 275 ขาย
วีรวรรณ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 2,106,370 275 ขาย
วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 1,970,160 275 ขาย
วีรวิน ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 2,197,600 275 ขาย
ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 1,010,800 275 ขาย
ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 1,010,800 275 ขาย
กวี ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-07 11,000 72 ซื้อ
วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-07 22,700 65.25 ซื้อ
วีรวิน ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-09 32,000 65.25 ซื้อ
วีรวิน ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-08 20,000 64.25 ซื้อ
กวี ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 21,500 65.5 ซื้อ
กวี ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-06-03 200,000 67.5 ซื้อ
วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-05 500 71 ซื้อ
วีรวรรณ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 26,000 74.75 ซื้อ
วีรวรรณ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-08 38,200 75 ซื้อ
กวี ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-22 113,300 74 ซื้อ
วีรวิน ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2012-01-18 2012-01-16 98,700 79.5 ซื้อ
วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-08 2,000 87.25 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com