หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BANPU

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-07-09 2018-07-06 40,000 19.7 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 100,000 19.4 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 2,600,000 19.77 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 1,000,000 19.7 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-08 100,000 21.8 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-23 100,000 21.5 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 60,000 20.4 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-27 40,000 20.6 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 100,000 20.4 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-19 500,000 0 โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-19 500,000 0 โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-27 500,000 0 โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-27 500,000 0 โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-13 150,000 15.8 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-04 9,600 16.5 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 724,500 16.6 ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-19 834,000 17.6 ขาย
อภิมุข ใต้ฟ้ายงวิจิตร หุ้นสามัญ 2017-05-03 2017-04-28 50,000 19.2 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-10 2,200,000 19.3 ซื้อ
อัครพงษ์ ไทยานนท์ หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-08 6,000 16 ซื้อ
อัครพงษ์ ไทยานนท์ หุ้นสามัญ 2016-09-08 2016-09-01 10,000 15.7 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-30 2016-08-29 890,000 15.9 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-30 2016-08-29 80,000 16.1 ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 11 15.6 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 11 15.6 ซื้อ
อัครพงษ์ ไทยานนท์ Warrant 2016-07-29 2016-07-08 13,000 10 ขาย
อัครพงษ์ ไทยานนท์ Warrant 2016-06-24 2016-06-22 15,000 8.4 ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุล Warrant3 2016-06-23 2016-06-22 345,000 8.25 ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2016-06-23 2016-06-22 1,035,000 13.6 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-18 109,300 12.35 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-17 90,700 13 ขาย
วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-26 3,000,000 15 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 350,000 17.44 ซื้อ
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2015-10-20 2015-10-20 1,000,000 0 รับโอน
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-16 400,000 30 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-16 700,000 0 โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-10 1,900,000 28.5 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 60,000 29 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-03 140,000 29.25 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-18 2014-06-17 308,000 30 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-17 2014-06-16 20,000 30 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-13 300,000 30.25 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-11 667,000 30 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 660,000 29.8 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-09 990,000 29.8 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-06 320,000 29.98 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 10,000 29.5 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 330,000 29.97 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-04 333,000 29.9 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2014-04-29 2014-04-28 50,000 28.5 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-09-18 20,000 10 โอนออก
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-03 200,000 27.75 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-20 40,000 261.75 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-08-15 2013-08-14 50,000 254 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-07 5,000 230 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-05 20,000 235 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-17 5,000 355 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-09 9,200 360.93 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-04-11 2012-09-12 10,000 494.46 โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 5,800 364.86 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-03 2,000 378 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-04 10,000 374.5 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-04-01 10,000 377 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-29 3,000 377 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-03-05 78,800 390.14 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-26 20,000 390 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-02-14 2013-02-13 20,000 380 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2013-02-07 2013-02-05 32,000 391.84 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-16 50,000 396.8 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-10-19 2012-10-17 3,050 390 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-16 16,950 390 ซื้อ
ระวิ คอศิริ หุ้นสามัญ 2012-09-28 2012-09-28 15,000 395.33 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-09-24 2012-09-20 70,000 442 ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-09-24 2012-09-20 40,000 442 ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-09-13 2012-09-11 10,000 435.4 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-04 30,000 446 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-04 20,000 444 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-23 20,000 452 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-31 5,000 400 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-30 3,200 404 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-27 20,000 398 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-18 40,000 462 ขาย
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-06-28 2012-06-27 20,000 440 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-25 20,000 443.44 ขาย
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-25 40,000 440 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-29 16,250 474 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-28 3,750 464 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-22 7,000 481.14 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-21 20,000 488 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 20,000 502 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-04-18 2012-04-17 20,000 558 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-11 20,000 576 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-11 25,000 574 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-10 20,000 582 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-04-02 2012-03-30 30,000 606 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-20 50,000 607 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-27 30,000 639.46 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-02-09 2012-02-08 30,000 626 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-01-11 2012-01-10 50,000 570 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2012-01-09 2012-01-06 10,000 548 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-04 20,000 579.3 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-19 5,000 600 ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-18 5,000 588 ขาย
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-07 10,000 540 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-10 10,000 552 ซื้อ
สวัสดิภาพ กันทาธรรม หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-30 2,000 532 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-29 5,000 556 ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-28 15,000 564 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 10,201 532 ซื้อ
สวัสดิภาพ กันทาธรรม หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 1,000 550 ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2011-09-21 2011-09-20 10,000 622 ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุล หุ้นสามัญ 2011-09-05 2011-09-02 20,000 638 ซื้อ
สวัสดิภาพ กันทาธรรม หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-24 2,000 601 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-23 40,000 614 ซื้อ
สวัสดิภาพ กันทาธรรม หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-08 3,000 691.33 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com