หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BAFS

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประพิศน์ ฤทัยรุ้ง หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 4,000 31.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-07-02 5,000 31.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-06-29 5,000 31.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-27 10,000 32.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-27 10,000 33 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 15,000 32.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-18 6,200 34 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 8,800 33.32 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-22 10,000 37.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-11 5,000 37 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-23 30,000 38.92 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-27 10,000 39.13 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-23 20,000 38.88 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-22 30,000 38.92 ซื้อ
กฤษณ์ มดิศร หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 5,400 42.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-15 5,000 44.25 ซื้อ
กฤษณ์ มดิศร หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-12 30,000 45 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-20 10,000 47.5 ซื้อ
กฤษณ์ มดิศร หุ้นสามัญ 2017-10-17 2017-10-16 13,000 48.75 ขาย
กฤษณ์ มดิศร หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 13,000 48.5 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2017-02-03 2017-02-01 17,700 36.36 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2017-02-03 2017-01-31 2,300 36.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-21 10,000 35.75 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-20 10,000 36 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 6,900 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 5,000 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 9,500 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 500 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 10,000 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 10,000 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 10,000 35.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-09-30 10,000 36.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-09-14 2016-09-09 5,000 35.25 ขาย
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-02 3,000 36.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-27 20,000 34.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 20,000 35.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-22 10,000 35.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 30,000 36 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 30,000 36.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-19 20,000 33.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-19 30,000 34 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-18 20,000 34.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 20,000 35 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-12 50,000 35 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 10,000 29.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-25 30,000 29.5 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 15,000 27.75 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-08 13,000 27.75 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-07 7,200 28 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 7,800 29.25 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 2,200 28.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 50,000 28.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 57,000 28.9 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 21,300 27.5 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 3,700 27.25 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-28 2015-10-26 10,000 26 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-28 2015-10-22 10,000 26 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-24 15,000 25 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-14 7,800 25.5 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 6,800 25.5 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 4,000 25 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 9,000 25.5 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-20 1,000 25.5 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 10,000 25.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-21 10,000 25.25 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-22 10,000 25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-19 20,050 26.88 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 14,600 27.08 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-12 25,100 27.45 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2015-05-13 2015-05-11 13,500 27.66 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-16 1,000 32.5 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-04-03 2015-04-02 300 31.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-01-06 2014-12-30 20,000 30.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-26 2,800 31 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-26 2,400 31 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-25 20,000 31.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-23 12,800 31.05 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-18 10,000 31 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-17 107,000 31.28 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-16 400 29.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-15 39,000 30.04 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 9,800 32.72 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-09 22,200 34.2 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-08 20,000 34.75 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-03 20,000 35 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-01 23,300 35 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-25 6,700 35 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-09-11 2014-09-08 20,000 38.25 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-22 2,900 36.56 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-15 19,600 36.5 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-14 20,400 36.38 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-08-15 2014-08-13 37,100 36.13 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-08-13 2014-08-08 8,100 35.75 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 42,900 36.25 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-24 30,000 36 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-24 20,000 36 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-23 20,000 36 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-23 80,000 35.84 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-22 10,000 35.75 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-07-21 91,500 35.89 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-21 2014-07-16 21,000 36 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-21 2014-07-17 10,000 36.25 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-15 13,500 36.06 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-09 8,000 36.25 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-09 2014-07-07 55,000 36.06 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-22 20,000 30.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-20 15,400 29.67 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-05-09 20,000 30 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-05-14 20,000 30 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-02 15,000 30.83 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-27 10,000 30.75 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-21 29,600 31.07 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-21 2,000 31.25 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-02-24 2014-02-21 50,000 26.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-02-12 2014-02-11 5,000 25.95 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-07 4,000 26 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-10 26,000 25.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 20,000 25.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-08 80,400 24.99 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 75,800 25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-06 47,400 24.88 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-03 31,500 25.11 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 20,000 26.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 10,000 26 ซื้อ
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-16 3,000 28.25 ขาย
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 3,000 26.75 รับโอน
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-29 1,300 25.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 14,200 25.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 3,900 25.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-11 10,000 25.5 ซื้อ
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-23 13,400 26 ขาย
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-17 2,000 24.5 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-10 10,000 23 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-10 120,000 23.08 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-09 20,000 23 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-09-09 2013-09-06 40,000 23 ซื้อ
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-09-05 2013-09-04 2,000 22.9 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 16,900 24.33 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-21 3,100 24.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-20 5,000 24.7 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-19 16,800 25.32 ซื้อ
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-16 2,100 26.5 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-15 2013-08-13 1,900 25.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-14 2013-08-09 6,300 25.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-07-25 2013-07-19 6,200 25.99 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 20,000 23.7 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 30,000 22.93 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-11 41,900 25.81 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-10 15,400 26.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-07 36,500 25.37 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-07 8,500 25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-20 20,000 23.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-16 66,500 23.91 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-15 5,000 23.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-25 2013-01-23 6,500 19.7 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-21 20,000 19.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-21 2013-01-18 20,000 19.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-16 34,900 19.88 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-12-04 600 19 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-15 20,000 16.6 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-30 2012-10-29 20,000 16.65 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-26 45,000 16.76 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-26 2012-10-25 9,400 17 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-25 2012-10-24 5,000 16.7 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-03 73,600 18.04 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-02 50,000 17.66 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-08 20,000 12.3 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 35,000 12.39 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-05 20,000 12.35 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-06 52,000 12.23 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-05 2012-06-01 20,000 12.6 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-05 2012-05-31 35,000 12.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 30,000 12.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-29 23,000 12.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-24 25,000 12.74 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-22 100,000 12.95 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-21 20,000 12.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 10,000 12.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-17 14,800 12.83 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-15 2012-05-14 100,000 13.19 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-04 100,000 13.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-22 49,800 14.4 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-20 30,000 14.4 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-16 30,000 14.2 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-03-13 2012-03-09 74,800 14 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-02-15 2012-02-14 35,000 12.94 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com