หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BAFS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประพิศน์ ฤทัยรุ้ง หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 4,000 31.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-07-02 5,000 31.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-06-29 5,000 31.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-27 10,000 32.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-27 10,000 33 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 15,000 32.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-18 6,200 34 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 8,800 33.32 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-22 10,000 37.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-11 5,000 37 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-23 30,000 38.92 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-27 10,000 39.13 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-23 20,000 38.88 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-22 30,000 38.92 ซื้อ
กฤษณ์ มดิศร หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 5,400 42.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-15 5,000 44.25 ซื้อ
กฤษณ์ มดิศร หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-12 30,000 45 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-20 10,000 47.5 ซื้อ
กฤษณ์ มดิศร หุ้นสามัญ 2017-10-17 2017-10-16 13,000 48.75 ขาย
กฤษณ์ มดิศร หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 13,000 48.5 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2017-02-03 2017-02-01 17,700 36.36 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2017-02-03 2017-01-31 2,300 36.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-21 10,000 35.75 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-20 10,000 36 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 6,900 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 5,000 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 9,500 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 500 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 10,000 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 10,000 35.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 10,000 35.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-09-30 10,000 36.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2016-09-14 2016-09-09 5,000 35.25 ขาย
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-02 3,000 36.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-27 20,000 34.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 20,000 35.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-22 10,000 35.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 30,000 36 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 30,000 36.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-19 20,000 33.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-19 30,000 34 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-18 20,000 34.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 20,000 35 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-12 50,000 35 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 10,000 29.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-25 30,000 29.5 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 15,000 27.75 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-08 13,000 27.75 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-07 7,200 28 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 7,800 29.25 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 2,200 28.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 50,000 28.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 57,000 28.9 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 21,300 27.5 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 3,700 27.25 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-28 2015-10-26 10,000 26 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2015-10-28 2015-10-22 10,000 26 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-24 15,000 25 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-14 7,800 25.5 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 6,800 25.5 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 4,000 25 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 9,000 25.5 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-20 1,000 25.5 ซื้อ
ประกอบเกียรติ นินนาท หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 10,000 25.5 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-21 10,000 25.25 ซื้อ
พิพัฒน์ บูรณะนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-22 10,000 25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-19 20,050 26.88 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 14,600 27.08 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-12 25,100 27.45 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2015-05-13 2015-05-11 13,500 27.66 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-16 1,000 32.5 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-04-03 2015-04-02 300 31.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2015-01-06 2014-12-30 20,000 30.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-26 2,800 31 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-26 2,400 31 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-25 20,000 31.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-23 12,800 31.05 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-18 10,000 31 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-17 107,000 31.28 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-16 400 29.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-15 39,000 30.04 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 9,800 32.72 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-09 22,200 34.2 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-08 20,000 34.75 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-03 20,000 35 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-01 23,300 35 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-25 6,700 35 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-09-11 2014-09-08 20,000 38.25 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-22 2,900 36.56 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-15 19,600 36.5 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-14 20,400 36.38 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-08-15 2014-08-13 37,100 36.13 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-08-13 2014-08-08 8,100 35.75 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 42,900 36.25 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-24 30,000 36 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-24 20,000 36 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-23 20,000 36 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-23 80,000 35.84 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-22 10,000 35.75 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-07-21 91,500 35.89 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-21 2014-07-16 21,000 36 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-21 2014-07-17 10,000 36.25 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-15 13,500 36.06 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-09 8,000 36.25 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-07-09 2014-07-07 55,000 36.06 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-22 20,000 30.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-20 15,400 29.67 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-05-09 20,000 30 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-05-14 20,000 30 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-02 15,000 30.83 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-27 10,000 30.75 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-21 29,600 31.07 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-21 2,000 31.25 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-02-24 2014-02-21 50,000 26.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-02-12 2014-02-11 5,000 25.95 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-07 4,000 26 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-10 26,000 25.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 20,000 25.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-08 80,400 24.99 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 75,800 25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-06 47,400 24.88 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-03 31,500 25.11 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 20,000 26.25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 10,000 26 ซื้อ
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-16 3,000 28.25 ขาย
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 3,000 26.75 รับโอน
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-29 1,300 25.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 14,200 25.75 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 3,900 25.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-11 10,000 25.5 ซื้อ
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-23 13,400 26 ขาย
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-17 2,000 24.5 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-10 10,000 23 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-10 120,000 23.08 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-09 20,000 23 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-09-09 2013-09-06 40,000 23 ซื้อ
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-09-05 2013-09-04 2,000 22.9 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 16,900 24.33 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-21 3,100 24.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-20 5,000 24.7 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-19 16,800 25.32 ซื้อ
พีรพร ชอบชื่น หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-16 2,100 26.5 ขาย
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-15 2013-08-13 1,900 25.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-08-14 2013-08-09 6,300 25.25 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-07-25 2013-07-19 6,200 25.99 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 20,000 23.7 ซื้อ
อัศวิน คงสิริ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 30,000 22.93 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-11 41,900 25.81 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-10 15,400 26.5 ซื้อ
ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-07 36,500 25.37 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-07 8,500 25 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-20 20,000 23.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-16 66,500 23.91 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-15 5,000 23.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-25 2013-01-23 6,500 19.7 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-21 20,000 19.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-21 2013-01-18 20,000 19.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-16 34,900 19.88 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-12-04 600 19 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-15 20,000 16.6 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-30 2012-10-29 20,000 16.65 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-26 45,000 16.76 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-26 2012-10-25 9,400 17 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-25 2012-10-24 5,000 16.7 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-03 73,600 18.04 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-02 50,000 17.66 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-08 20,000 12.3 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 35,000 12.39 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-05 20,000 12.35 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-06 52,000 12.23 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-05 2012-06-01 20,000 12.6 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-06-05 2012-05-31 35,000 12.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 30,000 12.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-29 23,000 12.8 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-24 25,000 12.74 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-22 100,000 12.95 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-21 20,000 12.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 10,000 12.9 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-17 14,800 12.83 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-15 2012-05-14 100,000 13.19 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-04 100,000 13.5 ซื้อ
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-22 49,800 14.4 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-20 30,000 14.4 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-16 30,000 14.2 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-03-13 2012-03-09 74,800 14 ขาย
นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-02-15 2012-02-14 35,000 12.94 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com