หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 100,000 13.2 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 4,000 13 ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-12 16,400 16.44 ขาย
ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง หุ้นสามัญ 2018-01-22 2018-01-18 10,000 15.4 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 2,000 15.9 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-12 2,000 16.3 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-10 2,000 16.7 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 2,000 16.9 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 1,000 17.1 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-21 2,000 17.2 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-15 2,000 17.5 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-05 37,400 18.4 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-04 62,600 18.4 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-06 2,000 18.1 ซื้อ
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-30 5,000 18.4 ขาย
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-13 24,000 18.3 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-06-20 2017-06-19 77,900 18.7 ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-13 34,000 18.8 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-09 22,100 18.7 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-02 2,000 18.25 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-05-31 2017-05-30 2,000 18.7 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 373,100 19.3 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-19 626,900 19.4 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-16 1,000 19.5 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-19 2,000 19.8 ซื้อ
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-12 20,000 20.1 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-17 2,000 19.9 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-04-12 2017-04-10 2,000 20 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-03-30 200,000 21.1 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-21 300,000 20.3 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-16 100,000 20 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-16 174,100 19.8 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-15 25,900 19.8 ขาย
ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-10 10,000 19.5 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-10 200,000 19.5 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 100,000 19.4 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-06 100,000 19.8 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-07 2,300 19.5 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-06 200,000 19.8 ซื้อ
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-02-28 34,000 19.8 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-03-02 2017-03-01 2,000 19.5 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-02 2017-02-28 200,000 19.8 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 2,000 19.7 ซื้อ
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 15,000 20 ซื้อ
ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 20,000 19.8 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 4,000 20.2 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-25 2017-01-20 3,788,400 22.32 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-19 2,213,900 22.3 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-18 100,000 22.2 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-17 200,100 22.5 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-17 100,000 22.4 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-17 2,000 22.4 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-16 100,000 22.6 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-27 2,000 22.2 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-20 40,400 22.7 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-19 500,000 22.8 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-15 2016-12-14 3,000 22.4 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-09 2,000 22.75 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-11-25 2,246,600 23.91 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-12-07 725,000 23.15 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-08 2016-12-06 3,059,800 23.03 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-12-02 1,000 22.9 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-12-01 2,000 23.15 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-30 1,187,600 23.82 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-11-23 2016-11-22 390,000 23.9 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-11-22 2016-11-21 1,743,300 23.86 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-17 521,100 24.1 ขาย
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-15 5,000 24.5 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 4,000 21.35 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 2,000 22.45 ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-11 2,000 23.45 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 4,000 23.3 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-07 215,900 25 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-04 3,000,000 25.5 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-10-03 1,715,100 25 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 2,000 24.5 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-20 1,000 23.5 ซื้อ
ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง หุ้นสามัญ 2016-09-14 2016-09-09 10,000 22.9 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-12 3,000 22.4 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 50,000 22.88 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 50,000 23.42 ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 2,000 23.3 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 254,800 23.1 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-06 700 23.7 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 45,000 24.29 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-02 30,000 24.8 ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-02 14,000 24.59 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-01 10,000 24.9 ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-01 3,000 24.9 ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-08-11 20,000 24.4 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-31 10,000 24.9 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-26 1,684,900 25.25 ขาย
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-24 20,000 25.5 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-24 3,000,000 25.25 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-25 3,500,000 25.5 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 5,036,000 24.54 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 5,036,000 24.54 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 569,700 24.2 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 569,700 24.2 ขาย
ตรีศรัณย์ สีตกะลิน หุ้นสามัญ 2016-08-15 2016-08-04 10,000 22.7 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-14 1,494,300 22.3 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 500,000 22.7 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 200,000 23 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-27 1,000 22.5 ซื้อ
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-18 20,000 23.4 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-04-05 200,000 26 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-04-01 2016-03-31 1,444,100 25.09 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-23 1,776,000 24.95 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-23 2016-03-18 3,388,000 24.94 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-17 1,036,800 24.99 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 2,017,100 25.01 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-15 8,742,300 24.73 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-14 4,112,800 24.29 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-14 2016-03-11 426,600 23.57 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-14 2016-03-10 1,645,800 23.49 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-09 1,809,800 23.56 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-07 100,000 24.55 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-04 1,800,000 24.65 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-03 8,147,900 24.47 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-02 5,070,600 23.93 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 1,774,000 23.28 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-02-29 3,284,500 23.16 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-26 3,645,400 24.4 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-02-02 2016-01-29 8,032,200 24.4 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 190,000,000 0 โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 100,000,000 0 โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 50,000,000 0 โอนออก
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 190,000,000 0 รับโอน
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 100,000 24.3 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 300,000 21.6 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 50,000 25 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 5,599,000 24.88 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 300,000 25 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 8,378,800 24.47 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 8,378,800 24.47 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 4,391,000 23.72 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-04 4,529,600 23.05 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-04 203,000 23.6 ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-28 36,000,000 0 รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-25 36,000,000 0 โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 1,280,000 22.83 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 1,800,000 22.83 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 115,100 22.98 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 150,000 23 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 300,080 22.89 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-17 300,000 22.8 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-18 1,900,000 22.81 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 6,124,700 22.77 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-16 3,800,000 22.63 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 4,750,300 22.58 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 2,242,900 22.5 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-11 988,100 22.27 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 5,050,100 22.28 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 5,169,900 21.38 ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-03 40,000,000 0 รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 6,030,000 21.58 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-04 3,003,000 21.66 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 40,000,000 0 โอนออก
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 200,000 22.4 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-11-25 21,900 23.5 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-27 5,686,000 22.99 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-26 4,100,000 23.23 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-25 6,506,700 23.24 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-25 2015-11-24 6,001,900 23.35 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-25 2015-11-24 100,000 23.5 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-23 2,423,000 23.2 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-20 4,053,900 22.68 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-19 1,766,500 22.07 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 1,300,000 21.76 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-18 2015-11-16 187,200 20.4 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-13 1,800,000 20.5 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-05 100,000 20.1 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-11-05 2015-11-04 100,000 20.3 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 148,300 20.1 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 148,300 20.1 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 148,300 20.1 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-09 1,700 20.1 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-06 89,800 19.5 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-29 62,100 19.5 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-25 11,000,000 20 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-09 94,900 20.8 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 2,544,500 20.47 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-19 100,000 20.2 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-19 2,397,700 20.22 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 4,900,000 20.18 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 3,536,000 21.21 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-14 3,366,100 20.62 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-13 5,800 22.5 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-14 200,000 22.7 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-14 94,200 22.5 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-10 116,900 22.2 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-08 1,877,900 22.14 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-08 1,750,000 22.14 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-07 1,837,800 22.14 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-06 100,000 22 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-06 950,000 22 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-06 2015-07-03 1,250,000 22.22 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-03 2015-07-02 1,900,000 22.14 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 200,000 22.2 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 100,000 22.2 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-29 100,000 21.7 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-26 100,000 22.2 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-26 300,000 22.1 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-26 2015-06-25 1,100,000 21.82 ซื้อ
ศราวุธ ทองเล็ก หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-08 29,000 21.6 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 300,000 21.6 ซื้อ
ศราวุธ ทองเล็ก หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-02 5,000 21.9 ขาย
ศราวุธ ทองเล็ก หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-03 5,000 21.5 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-23 614,700 21.53 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 100,000 21.7 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 400,000 21.05 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 1,800,000 20.9 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-18 300,000 22.3 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-16 300,000 22.27 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-15 847,400 22.19 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 200,000 22 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 100,000 22 ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-11 1,951,900 21.75 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-10 1,150,000 21.65 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-09 52,000 21.8 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-09 100,000 21.7 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-09 1,800,000 21.66 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-08 1,540,500 21.69 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-08 1,540,500 21.69 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-08 48,000 21.8 ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-06-05 100,000 21.5 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-06-05 200,000 21.55 ซื้อ
ศิว์พรญาดา ปราชญาอัฐฐเมธี หุ้นสามัญ 2015-06-05 2015-06-03 10,000 21.5 ขาย
ศิว์พรญาดา ปราชญาอัฐฐเมธี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-21 2,000 20.7 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 659,800 21.59 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-29 4,400,000 21.72 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 459,300 21.17 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-26 629,600 21.2 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-25 2,113,000 21.08 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-05-25 2015-05-22 1,717,400 20.98 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-05-25 2015-05-21 204,800 20.7 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-20 511,900 20.55 ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-18 5,250,800 20.04 ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-13 100,000 19.8 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-17 1,000 19.6 ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-04-01 2,000 19.9 ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-03 25,000 19.7 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2015-02-03 2015-01-30 47,100 21.8 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 500,000 19.95 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-29 100,000 20.2 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-26 300,000 20.1 ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-17 200,000 21.94 ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-16 200,000 21.9 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-18 50,000 21.7 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-09 100,000 22.7 ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 2,000 20.9 ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-11 20,000 23 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 2,300,000 22.85 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 429,000 23 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 100,000 23.1 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 100,000 22.4 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 1,910,000 22.61 ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 180,000 22.64 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-08 1,650,000 22.54 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-04 2,285,300 22.34 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-03 423,300 22.3 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-02 700,000 22.24 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-12-01 1,200,000 22.25 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-27 1,347,600 20.74 ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-28 1,871,700 21.55 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 50,000 20.6 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 50,000 19.8 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 50,000 20.6 ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-18 271,000 19.9 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-18 50,000 19.9 ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-03 10,000 22.7 ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-11-07 2014-11-06 200,000 21.9 ขาย
นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2014-11-07 2014-11-06 200,000 21.9 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com