หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร AUCT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุธี สมาธิ หุ้นสามัญ 2018-07-20 2018-07-18 30,000 5.35 ซื้อ
วรัญญู ศิลา หุ้นสามัญ 2018-06-05 2018-06-05 800,000 5.88 ซื้อ
วรัญญู ศิลา หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-31 200,000 5.95 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 180,000 5.86 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 180,000 5.86 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-25 90,000 5.87 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-04-23 2018-04-20 205,200 5.15 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 83,000 5.19 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-12 59,000 5.12 ซื้อ
นิธิศ โสภณ หุ้นสามัญ 2018-04-12 2018-03-29 10,000 5 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-04-12 2018-04-11 41,000 5.1 ซื้อ
สุธี สมาธิ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-05 43,900 5 ซื้อ
สุธี สมาธิ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-05 43,900 5 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-12 250,000 5.53 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 110,500 5.5 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-08 134,500 5.57 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-07 152,000 5.56 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-07 152,000 5.56 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-03-05 370,700 5.41 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-03-02 1,023,000 5.38 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 428,500 5.89 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 508,800 5.82 ซื้อ
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-06 200,000 7.93 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-31 100,000 7.87 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-17 406,500 7.31 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-16 800,000 7.23 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-05-08 2017-05-05 100,000 7.65 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 100,000 7.5 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 326,100 7.55 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-19 200,000 7.51 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-18 290,000 7.65 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-03-22 2017-03-20 250,000 9.13 ขาย
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2016-11-10 2016-11-09 1,100,000 10.33 ซื้อ
วรัญญู ศิลา หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-28 10,085,000 0 โอนออก
วรัญญู ศิลา หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 62,915,000 0 โอนออก
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 9,700 12.6 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 220,000 12.7 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-23 420,000 12.7 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-23 220,000 12.6 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-23 100,000 12.5 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-22 190,300 12.4 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-22 498,300 12.5 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-22 366,800 12.6 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-22 2015-09-21 154,900 12.7 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-22 2015-09-21 145,000 12.6 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-22 2015-09-21 20,000 12.3 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 50,000 12.3 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-10 540,000 13.5 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-10 350,000 13.4 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-10 9,200 13.3 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-09 2015-09-08 420,000 12.6 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-09 2015-09-08 824,200 12.5 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-09 2015-09-08 180,000 12.4 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-09-03 2015-09-02 50,000 9.95 ซื้อ
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-08-14 2015-08-13 100,000 11.1 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-22 554,800 13.86 ซื้อ
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-27 10,200,000 0 โอนออก
วรัญญู ศิลา หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-25 25,000,000 0 รับโอน
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-25 8,600,000 0 โอนออก
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-25 84,701,000 0 โอนออก
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-08 250,000 13.03 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-06 700,000 13.12 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-11-28 920,000 15.51 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-21 500,000 14.34 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 450,000 14.34 ซื้อ
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-19 500,000 14.09 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-19 800,000 14.49 ซื้อ
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 20,000,000 0 โอนออก
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-10-02 2014-09-30 37,000 17.6 ซื้อ
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-25 7,500,000 0 โอนออก
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-02 5,000,000 11.6 ซื้อ
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-25 60,000 11 ขาย
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-21 60,000 9.2 ซื้อ
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-08 70,000 6.75 ซื้อ
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-15 70,000 7.7 ขาย
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-08 21,700,000 6.65 ซื้อ
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-13 21,500,000 6.65 ซื้อ
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-08 5,000,000 6.65 ซื้อ
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-18 69,000 7.1 ขาย
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-07-09 2014-07-04 14,000 6.55 ซื้อ
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-06-30 2014-06-26 50,000 6.2 ขาย
เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 10,000,000 5.5 ขาย
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 10,000,000 5.5 ซื้อ
วรัญญู ศิลา หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 10,000,000 5.5 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 10,000,000 5.5 ซื้อ
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-06-17 2014-06-13 50,000 5.2 ซื้อ
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-04-21 2014-04-03 100,000 3.36 ขาย
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2014-02-07 2014-01-27 88,800 2.7 ซื้อ
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2014-02-07 2014-01-31 400,000 2.71 ซื้อ
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-02 100,000 2.34 ซื้อ
สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-12 1,600,000 2.59 ขาย
สมพงษ์ ศิริกายน หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-12 90,000 2.65 ขาย
รัฐเขต เนตรประภา หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-06 4,400,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com