หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ATP30

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 455,700 1.74 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 455,700 1.74 ขาย
นิชานันท์ รัตนเกตุ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 100,000 1.64 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-06-21 2018-06-20 50,000 0.83 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-06-01 2018-05-31 30,000 0.85 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-05-30 2018-05-28 30,000 0.85 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-05-23 2018-05-22 40,000 0.85 ซื้อ
นิชานันท์ รัตนเกตุ Warrant 2018-04-19 2018-04-02 50,000 0.86 ขาย
นิชานันท์ รัตนเกตุ Warrant 2018-04-05 2018-04-03 30,000 0.86 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-03-15 2018-03-14 25,300 0.83 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-03-12 2018-03-09 2,700 0.8 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-03-09 2018-03-07 50,000 0.81 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-03-06 2018-03-05 60,000 0.85 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2018-03-02 2018-02-28 100,000 0.9 ซื้อ
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 65,750 1.76 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-12-13 2017-12-12 40,000 0.85 ซื้อ
นิชานันท์ รัตนเกตุ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-11-30 50,000 1.74 ซื้อ
นิชานันท์ รัตนเกตุ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-11-29 50,000 1.74 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-11-30 2017-11-29 73,100 0.89 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-11-28 2017-11-27 86,900 0.87 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-11-24 2017-11-23 100,000 0.87 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-11-23 2017-11-22 100,000 0.87 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-11-17 2017-11-16 156,300 0.87 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-11-17 2017-11-16 156,300 0.87 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-09-19 2017-09-14 743,800 0.85 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-08-30 2017-08-25 1,068,700 0.79 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-08-23 2017-08-18 600,000 0.83 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-08-23 2017-08-22 400,000 0.81 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-08-23 2017-08-22 400,000 0.81 ขาย
วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ Warrant 2017-07-24 2017-07-21 2,475,000 0 โอนออก
วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ หุ้นสามัญ 2017-07-24 2017-07-21 9,900,000 0 โอนออก
สุกานดา พุทธรักษา หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-12 26,000 1.62 ซื้อ
สุกานดา พุทธรักษา หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-11 40,000 1.7 ซื้อ
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-11 29,000 1.7 ซื้อ
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 29,000 1.76 ซื้อ
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-27 29,000 1.79 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-28 2017-06-23 2,500,000 1.13 ขาย
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-21 95,000 1.78 ซื้อ
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-21 9,500 1.78 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-26 2017-06-21 500,000 1.11 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-26 2017-06-21 500,000 1.11 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-23 2017-06-20 500,000 1.12 ขาย
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 21,000 1.79 ซื้อ
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-20 50,000 1.78 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-20 2017-06-15 1,000,000 1.12 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-16 2017-06-13 1,000,000 1.1 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-14 2017-06-09 1,624,500 1.09 ขาย
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ Warrant 2017-06-13 2017-06-09 14,062 1.11 ขาย
ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-13 2017-06-08 2,000,000 1.09 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-04-03 2017-03-31 600,000 2.09 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-04-03 2017-03-29 1,400,000 2.01 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-23 1,200,000 2.03 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-22 800,000 1.98 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-03-22 2017-03-20 200,000 1.96 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-03-22 2017-03-21 500,000 1.98 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-09 500,000 1.96 ขาย
ชาติชาย พานิชชีวะ หุ้นสามัญ 2017-01-05 2016-12-22 16,800,000 0 รับโอน
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2016-12-30 2016-12-29 600,000 1.79 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2016-12-29 2016-12-26 400,000 1.8 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-20 385,800 1.75 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-19 414,200 1.77 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2016-12-19 2016-12-14 50,000 1.83 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2016-12-19 2016-12-15 350,000 1.8 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2016-12-19 2016-12-16 800,000 1.8 ขาย
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ หุ้นสามัญ 2016-08-23 2016-08-22 25,000 2.08 ขาย
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ หุ้นสามัญ 2016-08-16 2016-08-15 25,000 1.7 ซื้อ
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ หุ้นสามัญ 2016-08-09 2016-08-09 50,000 1.76 ซื้อ
นิชานันท์ รัตนเกตุ หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 100,000 1.33 ซื้อ
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-26 15,000 1.43 ขาย
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2016-03-28 2016-03-24 1,244,100 1.43 ขาย
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-18 15,000 1.33 ซื้อ
ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 500,000 0.94 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com