หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ARROW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-23 10,000 12.3 ซื้อ
ธานินทร์ ตันประวัติ หุ้นสามัญ 2018-01-09 2018-01-08 50,000 13.3 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-15 165,000 15.48 ซื้อ
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-15 165,000 15.48 ซื้อ
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-15 165,000 15.48 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-18 10,000 17.5 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-12-19 2016-12-15 10,000 17.1 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-12-19 2016-12-14 20,000 16.5 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-11-28 2016-11-23 10,000 14.8 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 10,000 13.2 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-08 10,000 16.1 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-07 10,000 15.5 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-07-06 2016-06-29 10,000 14.8 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-28 10,000 14.3 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-26 10,000 14.3 ขาย
เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 5,000,000 12.6 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-12-01 57,700 12.9 ซื้อ
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-30 19,100 12.7 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-12 5,000 15.4 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-11-09 2015-11-03 5,000 15.1 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-02 10,000 15.2 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-21 100,000 12.46 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-08 10,000 14 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 10,000 13 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-03 1,000 12.1 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-19 40,000 11.8 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-15 5,000 12 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-02 5,000 12.8 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-08 5,000 12 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นบุริมสิทธิ 2015-05-07 2015-05-07 5,900 9.15 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-14 5,000 8.7 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-15 10,000 8.3 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-17 5,000 8.5 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-02 10,000 8.05 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-02 10,000 8.38 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-02 10,000 8.38 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-25 5,000 8.1 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-20 30,000 8.01 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-16 15,000 8.1 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-06-30 2014-06-26 19,900 7.35 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-06-30 2014-06-25 100 7.35 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-28 30,000 7.4 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-22 69,800 6.9 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-21 200 6.6 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-15 20,000 6.3 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-16 30,000 6.4 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-05-15 2014-05-12 60,000 6.25 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-23 5,000 6.55 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-03-27 2014-03-24 5,000 6.5 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-02-28 10,000 6.15 ซื้อ
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-13 5,000 6.2 ขาย
ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-12 2014-02-11 10,000 0 รับโอน
เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-18 10,000,000 6.5 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2013-11-14 2013-11-13 5,000 6.3 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-23 45,300 5.5 รับโอน
ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-23 38,100 6.55 โอนออก
เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-13 19,000 6.23 ซื้อ
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-28 31,200 5.9 ซื้อ
เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-07-04 400,000 7.7 ซื้อ
เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-28 200,000 7.63 ซื้อ
เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-26 220,000 7.25 ซื้อ
เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 200,000 7.15 ซื้อ
เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 120,000 7.46 ซื้อ
เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-24 130,000 7.35 ซื้อ
ธานินทร์ ตันประวัติ หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-25 100,000 8.24 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 49,000 9 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-12 40,000 8.8 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-22 50,000 9.1 ขาย
ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-17 1,000 8.7 ขาย
ประครอง นามนันทสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-16 2013-01-02 109,000 5.5 รับโอน
ธานินทร์ ตันประวัติ หุ้นสามัญ 2013-01-14 2013-01-04 100,000 8.4 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com