หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ARIP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อิศรญา สุขเจริญ หุ้นสามัญ 2017-03-28 2017-03-23 200,000 0.75 โอนออก
พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-04-22 2014-04-11 10,000 1.05 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2013-04-12 2013-04-03 20,000 1.73 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2013-01-25 2013-01-22 20,000 1.45 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-17 20,000 1.35 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2013-01-03 2012-12-27 50,000 1.32 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-12 375,000 0.25 ซื้อ
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-18 20,000 1.26 ซื้อ
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-18 20,000 1.26 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-26 50,000 1.28 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-27 100,000 1.29 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-27 50,000 1.31 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-27 37,500 1.3 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-27 52,500 1.28 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-26 20,000 1.4 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-06-27 2012-06-25 20,000 1.4 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-06-27 2012-06-22 20,000 1.4 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-13 25,000 1.6 ขาย
พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-29 200,000 1.48 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2011-12-19 50,600 1 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2011-12-20 24,400 1.02 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2011-12-23 25,000 1.11 ขาย
มารุจ เทวบุญ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-01-11 25,000 1.11 ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง หุ้นสามัญ 2012-02-01 2011-12-22 125,000 1.09 ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง หุ้นสามัญ 2012-02-01 2011-12-21 50,000 1.08 ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง หุ้นสามัญ 2012-02-01 2011-12-23 200,000 1.05 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-23 2011-12-20 20,000 1.02 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-23 2011-12-21 50,000 1.02 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-23 2011-12-21 40,000 1.06 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-19 2011-12-08 375,000 0 รับโอน-เพื
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-19 2011-12-08 375,000 0 รับโอน-เพื
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-19 2011-12-08 375,000 0 รับโอน-เพื
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-19 2011-12-14 30,000 1.05 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-19 2011-12-14 5,000 1.06 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-19 2011-12-14 50,000 1.06 ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ว Warrant 2011-12-19 2011-12-08 375,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com