หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร AQ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิรัตน์ เอี้ยวอักษร หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-11-29 100,000 0.05 ขาย
วิรัตน์ เอี้ยวอักษร หุ้นสามัญ 2015-10-28 2015-10-26 100,000 0.25 ขาย
วิรัตน์ เอี้ยวอักษร หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-21 100,000 0.28 ขาย
ดวงฤทัย บุญปสาณ หุ้นสามัญ 2015-09-18 2015-09-18 1,285,700 0.28 ขาย
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 121,672,093 0 โอนออก
วิรัตน์ เอี้ยวอักษร หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 100,000 0.38 ซื้อ
วิรัตน์ เอี้ยวอักษร หุ้นสามัญ 2015-03-16 2015-03-13 100,000 0.39 ซื้อ
วิรัตน์ เอี้ยวอักษร หุ้นสามัญ 2015-03-12 2015-03-10 100,000 0.39 ซื้อ
ดวงฤทัย บุญปสาณ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-12 978,000 0.41 ขาย
ดวงฤทัย บุญปสาณ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-26 1,000,000 0.4 ซื้อ
ดวงฤทัย บุญปสาณ หุ้นสามัญ 2013-10-22 2013-10-18 978,000 0.46 ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-25 11,000,000 0.44 ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 20,000,000 0.44 ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-23 9,000,000 0.44 ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-19 28,800,000 0.45 ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-18 16,000,000 0.43 ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-17 5,200,000 0.41 ซื้อ
อภิวุฒิ ทองคำ Warrant 2013-08-19 2013-08-14 100 0.04 ขาย
อภิวุฒิ ทองคำ หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-14 1,000 0.44 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com