หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ANAN

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุเมธ รัตนศรีกูล หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-21 200,000 4.01 ซื้อ
สุเมธ รัตนศรีกูล หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-20 300,000 4.09 ซื้อ
วิโรจน์ กัปปิยจรรยา หุ้นสามัญ 2018-03-20 2018-03-19 250,000 3.92 ซื้อ
วิโรจน์ กัปปิยจรรยา หุ้นสามัญ 2018-03-20 2018-03-19 250,000 3.92 ขาย
ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ หุ้นสามัญ 2017-01-13 2017-01-11 1,000,000 5.5 ขาย
ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-05 500,000 5 ขาย
ณรงค์ชัย อัครเศรณี หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-12 50,000 3.94 ซื้อ
ณรงค์ชัย อัครเศรณี หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-13 12,400 3.92 ซื้อ
ณรงค์ชัย อัครเศรณี หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-14 40,000 3.91 ซื้อ
ณรงค์ชัย อัครเศรณี หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-15 50,000 3.84 ซื้อ
สันทัด ณัฎฐากุล หุ้นสามัญ 2015-07-03 2015-06-30 30,000 3.74 ขาย
เสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-19 200,000 4 ซื้อ
ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-02-27 1,000,000 4.21 ขาย
เท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-16 10,000 3.24 ซื้อ
ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ หุ้นสามัญ 2014-01-23 2014-01-20 3,579,000 1.75 ซื้อ
ชานนท์ เรืองกฤตยา หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-14 100,000,000 0 โอนออก
มัณทนา เอื้อกิจขจร หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-10 1,195,000 1.75 ซื้อ
ณัฐวิภา เรืองกฤตยา หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-09 19,000,000 0 โอนออก
พัชราวลัย เรืองกฤตยา หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-22 13,500,000 0 โอนออก
ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-08 3,579,000 2.88 ซื้อ
มัณทนา เอื้อกิจขจร หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-24 1,195,000 2.88 ซื้อ
เสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-24 1,313,500 2.88 ซื้อ
มัณทนา เอื้อกิจขจร หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 260,000 2.88 ซื้อ
ณัฐวิภา เรืองกฤตยา หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-12 3,750,000 4.2 ขาย
ชานนท์ เรืองกฤตยา หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-16 20,000,000 0 โอนออก
ชานนท์ เรืองกฤตยา หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-10 20,000,000 0 รับโอน
ชานนท์ เรืองกฤตยา หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-12 21,000,000 3.68 ซื้อ
ชานนท์ เรืองกฤตยา หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-12 50,000,000 0 รับโอน
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com