หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร AJ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2018-03-07 2018-03-05 5,710,000 14.48 ซื้อ
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-03 1,000,000 12.5 ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2017-01-26 2017-01-24 12,300,000 11.8 ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2017-01-26 2017-01-24 12,300,000 11.8 ซื้อ
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-17 7,700,000 11.8 ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-17 7,700,000 11.8 ขาย
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-31 10,000,000 6.5 ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-31 10,000,000 6.5 ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-20 10,000,000 6.75 ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-20 10,000,000 6.75 ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 10,000,000 5.95 ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 10,000,000 5.95 ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 6,415,555 6.3 ขาย
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 6,415,555 6.3 ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 6,415,555 6.3 ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-23 10,000,000 7.35 ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-23 10,000,000 7.35 ซื้อ
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 10,000,000 6.75 ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 10,000,000 6.75 ขาย
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 10,000,000 7.8 ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 10,000,000 7.8 ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 10,000,000 7.95 ขาย
กิตติภัค จึงเจริญกุล หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 10,000,000 7.95 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com