หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร AIT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-11 39,800 24.9 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2018-05-11 2018-05-10 40,000 25.06 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2018-05-10 2018-05-09 77,600 25.69 ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2017-09-28 2017-09-28 20,000 27.75 ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2017-09-28 2017-09-27 10,000 27.86 ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-20 210,700 27.93 ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-22 159,300 27.95 ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-11 50,000 27.25 ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-15 30,000 28 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-16 15,000 27 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 14,600 26.75 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-12 13,400 26.75 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 10,800 24.9 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-09-23 2016-09-21 26,300 24.9 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-09-23 2016-09-22 800 24.9 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-20 61,300 24.99 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-19 4,300 25 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-09-08 2016-09-05 120,900 25.87 ซื้อ
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-29 120,000 27 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-16 47,700 27.36 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-12 210,000 27.47 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-11 8,500 27.58 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-02-10 2016-02-05 19,200 27.36 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2015-11-13 2015-11-11 6,129,459 0 โอนออก
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-11 6,129,459 0 รับโอน
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-09 3,000 30 ซื้อ
ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-10-20 2014-10-20 3,200,000 0 โอนออก
ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-10-20 2014-10-20 4,850,000 0 โอนออก
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-10-03 120,200 35.75 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-26 20,000 36.5 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-23 20,000 35.25 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-22 20,000 35 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-19 20,000 33 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-19 20,000 33 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2014-08-04 2014-07-31 35,000 29.75 ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-06 1,000,000 31 ขาย
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-29 1,500,000 30.5 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-02-04 30,000 25.25 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-31 42,000 24.97 ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสาร หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-26 33 33 ซื้อ
ภิสัก จารุดิลก หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-27 50,000 98.2 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-28 70,000 107.57 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-27 30,000 95.67 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-26 60,000 92.63 ขาย
ภิสัก จารุดิลก หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-19 2,200 88.25 ขาย
ภิสัก จารุดิลก หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-20 2,200 84.5 ซื้อ
ภิสัก จารุดิลก หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 30,000 87.91 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 56,000 88.75 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-14 30,000 88.58 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-13 15,000 87.08 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 129,000 86.13 ขาย
สุรีรัตน์ ปราชญานุกุล หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 20,000 84 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-12 10,000 86.5 ขาย
อัศวิน กังวลกิจ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 37,500 81 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-28 70,000 81.29 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-03-01 2013-02-27 70,000 81.57 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-22 30,000 82 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-20 116,700 82.01 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-19 53,300 82.59 ขาย
ภิสัก จารุดิลก หุ้นสามัญ 2013-02-21 2013-02-19 10,000 83.5 ขาย
ภิสัก จารุดิลก หุ้นสามัญ 2013-02-21 2013-02-18 10,000 80 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-15 200,000 76.38 ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-15 93,000 75.37 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-18 200,000 81.01 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-15 100,000 75.05 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-11-14 2012-11-13 20,000 61.13 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-11-13 2012-11-12 25,000 60.6 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-11-12 2012-11-09 5,000 60.5 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-10-10 2012-10-08 10,000 62.25 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-10-10 2012-10-09 80,000 63 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-05 12,100 63.5 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-03 20,000 57.25 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-28 33,200 56.45 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-09-28 2012-09-27 26,800 54.91 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-09-27 2012-09-26 10,000 53.75 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-08-22 2012-08-21 15,000 55 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-08-16 26,500 55 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-08-16 2012-08-15 28,500 54.91 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-08-15 2012-08-14 30,000 54.58 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-22 410,000 51.48 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 110,000 51.92 ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-15 100,000 51.75 ซื้อ
อัศวิน กังวลกิจ หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-10 27,000 63.5 ขาย
อัศวิน กังวลกิจ หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-10 6,000 63.25 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-03 40,000 64.88 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-04 1,200,000 64.75 ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัย หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-02 200,000 64.81 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-03-30 2012-03-29 15,000 62.08 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-28 15,000 61.33 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-27 20,000 60.5 ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัย หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-26 50,000 60.35 ขาย
ภิสัก จารุดิลก หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-22 200,000 0 โอนออก
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-01-20 2012-01-09 12,000 49.79 ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-01-20 2011-12-30 3,000 47.25 ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-01-20 2011-12-29 3,000 47.25 ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-11-29 2011-11-08 5,000 48 ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-11-29 2011-11-10 1,000 47.25 ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-11-29 2011-11-15 1,000 48.25 ขาย
ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-13 13,100 43 ขาย
ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-10 6,600 42.11 ขาย
ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-11 2,900 42.5 ขาย
สมชาย วิภูภิญโญ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 11,000 41.75 ขาย
ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-28 4,900 44 ขาย
สมชาย วิภูภิญโญ หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-23 10,000 43.75 ขาย
สมชาย วิภูภิญโญ หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-21 4,000 47.5 ขาย
กิตติพันธ์ กรรณิกาธนานนท์ หุ้นสามัญ 2011-09-13 2011-09-08 25,000 47.5 ขาย
สมชาย วิภูภิญโญ หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-18 5,000 50.25 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com