หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร AI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 124,140,240 0 รับโอน
นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-27 113,173,116 0 รับโอน
ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-27 113,173,116 0 โอนออก
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-19 15,000 11.9 ขาย
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-04-23 2014-04-22 5,000,000 0 โอนออก
โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-11-27 10,000,000 0 รับโอน
โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-10-03 2013-07-26 39,507,395 0 โอนออก
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-09-27 2013-09-26 3,000,000 0 โอนออก
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-19 10,000,000 0 รับโอน
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-19 10,000,000 0 โอนออก
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 135,000 17.6 ซื้อ
สิริชัย กรินทรากุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-25 6,000,000 0 โอนออก
สิริชัย กรินทรากุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-25 3,000,000 0 โอนออก
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 460,000 0 โอนออก
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-28 20,000 9.9 ซื้อ
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 20,000 9.9 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-22 100,000 11.2 ขาย
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-26 70,000 9.9 ซื้อ
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-26 30,000 9.85 ซื้อ
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-26 5,000 9.8 ซื้อ
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-26 60,000 9.95 ซื้อ
ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-26 50,000 10 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-22 100,000 9.85 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-21 20,000 8.65 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-20 20,000 8.65 ซื้อ
ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-04 60,000,000 0 โอนออก
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-23 20,000 6.45 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-11 20,000 6.55 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-01-14 2012-11-09 30,000 7.1 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2013-01-14 2013-01-09 20,000 6.8 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-11-07 30,000 7.25 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-08 25,000 7.1 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2012-10-09 2012-10-05 100,000 7.35 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-02-08 13,000 2.96 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2012-04-23 2012-04-17 10,000 2.98 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2012-04-23 2012-04-12 17,600 3.15 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2012-04-23 2012-04-05 6,500 3.18 ซื้อ
บุญเลิศ ขอเจริญพร หุ้นสามัญ 2012-04-23 2012-03-30 9,000 3.14 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com