หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร AAV

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-27 1,761,588,286 4.7 ซื้อ
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-11 6,000,000 0 โอนออก
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-02 6,000,000 0 โอนออก
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-21 1,000,000 6.55 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 500,000 6.3 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 500,000 6.3 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 500,000 6.2 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-07 100,000 7 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 700,000 7.1 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-09-29 2016-09-28 700,000 7.15 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-22 500,000 7.2 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 500,000 6.9 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 500,000 7.65 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 1,000,000 7.58 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-15 500,000 6.35 ซื้อ
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 500,000 6.25 ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-13 582,024,078 4.2 ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-13 388,064,208 4.2 ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-13 921,500,000 4.2 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 500,000 5.8 ซื้อ
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 500,000 6.25 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-04-04 500,000 6.15 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-03-31 2016-03-30 500,000 5.75 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 500,000 4.94 ซื้อ
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 921,500,000 0 รับโอน
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 582,024,078 0 รับโอน
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 1,503,524,078 0 โอนออก
ภัทรา บุศราวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-18 150,000 6 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 500,000 6.05 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 100,000 6 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-12 500,000 5.9 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 200,000 5.78 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 500,000 5.6 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 500,000 5.7 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 500,000 5.7 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 800,000 5.53 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 1,000,000 5.63 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 200,000 5.55 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 500,000 5.25 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 500,000 5.45 ขาย
ปรีชา รัทยานนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-05 500,000 5.15 ขาย
ภัทรา บุศราวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-05 150,000 5.2 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 500,000 5.2 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-29 500,000 5.1 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-16 1,500,000 4.79 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 1,000,000 4.96 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-15 700,000 4.72 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 1,000,000 4.49 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-01 1,000,000 4.63 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-01 500,000 4.56 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-11-27 500,000 4.6 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-08 1,300,000 4.52 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-07 1,000,000 4.53 ขาย
โยชิคาสึ คุราชิ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 7,200 7.65 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-03 2,000,000 4.44 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-29 500,000 4.38 ซื้อ
ภัทรา บุศราวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-23 100,000 4.28 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-19 1,000,000 4.28 ซื้อ
ภัทรา บุศราวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-12 100,000 4.4 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 1,000,000 4.41 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-11 1,000,000 4.58 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-07 500,000 4.96 ซื้อ
ภัทรา บุศราวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 30,000 5 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 500,000 4.82 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2015-01-28 2015-01-22 2,000,000 5 ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 1,168,088,486 3.3 ซื้อ
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 344,500,000 4.3 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 258,347,923 3.3 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 259,925,818 3.3 ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 259,926,018 3.3 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 129,962,909 3.3 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-19 259,925,818 3.3 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2014-10-02 2014-09-26 1,000,000 4.8 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-02 1,000,000 4.72 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-27 924,182 4.62 ขาย
ทัศพล แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-27 25,000,000 4.4 ขาย
ทัศพล แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-22 30,000,000 4.4 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-21 1,000,000 4.75 ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐ หุ้นสามัญ 2014-08-25 2014-08-20 3,000,000 4.69 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2014-08-15 2014-08-13 500,000 4.64 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-06 1,500,000 4.12 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-05-29 1,225,100 3.86 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-04-03 500,000 4.1 ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐ หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-04-02 2,000,000 4.15 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-02 1,500,000 4.16 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2014-03-14 2014-03-11 199,000 4.2 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2014-03-06 2013-08-28 100,000 4.7 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-13 500,000 3.46 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-23 1,000,000 4.06 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-12-12 2013-12-06 1,000,000 4.46 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-10 500,000 5.75 ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐ หุ้นสามัญ 2013-10-09 2013-10-04 3,000,000 5.4 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-03 550,000 5.45 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-03 500,000 5.48 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-03 1,309,200 5.47 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-02 190,800 5.4 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-09-30 450,000 5.32 ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-19 1,000,000 5.66 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-19 500,000 5.65 ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-20 500,000 5.65 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-20 400,000 5.65 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-19 600,000 5.65 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-17 200,000 5.55 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-16 1,500,000 5.33 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-11 300,000 4.92 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-10 500,000 4.84 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 700,000 4.89 ซื้อ
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2013-08-20 2013-08-15 1,000,000 5.65 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-15 800,000 5.6 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-08-16 2013-08-13 1,000,000 5.6 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-08-14 2013-08-08 200,000 5.45 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-26 500,000 5.55 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-20 549,900 5.4 ขาย
ทัศพล แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-17 235,000,000 6.5 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-07 500,000 7.25 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-08 1,000,000 7.5 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-07 1,000,000 7.38 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-07 1,000,000 7.38 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-06 500,000 7.1 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-05 500,000 7.05 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-03-05 500,000 7 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-18 500,000 5.4 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-18 500,000 5.4 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-07 250,000 5.7 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-01-09 2013-01-04 500,000 5.5 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-01-09 2013-01-04 750,000 5.57 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2013-01-09 2013-01-04 500,000 5.58 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-03 500,000 5.5 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-03 500,000 5.5 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-03 500,000 5.5 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-03 400,000 5.48 ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-02 825,000 5.4 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-02 149,900 5.4 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-02 1,000,000 5.05 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2013-01-04 2012-12-28 500,000 4.86 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2012-12-18 2012-12-14 1,000,000 4.88 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2012-06-11 2012-06-07 500,000 3.18 ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-01 1,000,000 3.4 ซื้อ
สันติสุข คล่องใช้ยา หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-31 36,375,000 3.7 ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-31 72,750,000 3.7 ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-31 72,750,000 3.7 ขาย
บวรนวเทพ เทวกุล หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-31 72,750,000 3.7 ขาย
ธนภัทร งามปลั่ง หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-31 72,750,000 3.7 ขาย
ทัศพล แบเลเว็ลด์ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-31 400,125,000 3.7 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com