หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
THE บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล Warrant 2017-11-23 2017-11-08 20,000,000 0.43 ขาย
THE บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล Warrant 2017-11-23 2017-11-10 20,000,000 0.44 ขาย
SPALI ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 40,000 24.94 ขาย
SPALI ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 380,000 24.5 ขาย
SPALI อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 40,000 24.94 ขาย
SPALI อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 380,000 24.5 ขาย
SCN จุฑามาศ สิงห์เขียว หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 80,000 6.3 ขาย
TTW สุวิช พึ่งเจริญ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 100,000 12.5 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-21 40,000 14 ขาย
TPAC อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 61,500 14.4 ขาย
M สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 30,000 86.67 ขาย
TKN ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-21 3,750,000 24.25 ขาย
TKN อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-21 3,750,000 24.25 ขาย
TKN อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-21 17,500,000 24.25 ขาย
TVO วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-17 282,000 28.5 ขาย
BWG วรดิศ ธนภัทร Warrant 2017-11-21 2017-11-20 2,000,000 0.24 ขาย
BJC ธีระพล เกียรติสุรนนท์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-16 20,000 55 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-17 10,000 56.25 ขาย
MILL ปรารถนา บงกชมาศ Warrant3 2017-11-21 2017-11-21 161,409 0.18 ขาย
MILL ปรารถนา บงกชมาศ Warrant4 2017-11-21 2017-11-21 40,000 0.52 ขาย
AU อุไรวรรณ สมานวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-17 23,400 12.7 ขาย
RSP พีพิธ เพชรเรือนทอง หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-10 110,000 7.69 ขาย
WHA จักรกฤษณ์ ไชยสนิท Warrant 2017-11-20 2017-11-17 100,000 15.5 ขาย
WHA อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร Warrant 2017-11-20 2017-11-16 50,000 13.2 ขาย
WHA อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร Warrant 2017-11-20 2017-11-17 50,000 15.4 ขาย
RSP ลภัสรดา ชยพลธนกุล หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-16 74,000 7.05 ขาย
SPALI ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 24.46 ขาย
SPALI ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-16 425,000 24.3 ขาย
SPALI ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 380,000 24.62 ขาย
SPALI อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 24.46 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com