หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
QH สุริย์ บัวคอม หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-01-18 116,666 3.34 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-15 100,000 10.9 ขาย
TIW ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-12 1,304,000 230.06 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 100,000 10.4 ขาย
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 100,000 10.5 ขาย
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 150,000 10.6 ขาย
UTP ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 50,000 10.6 ขาย
AYUD ชูศักดิ์ สาลี หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-09 4,000 35 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-01-29 500 0.2 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-01-29 24,200 0.19 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-01-29 98 0.18 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-01-30 20,000 0.19 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-01-30 9,900 0.18 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-01-30 60,100 0.17 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-02-01 5,100 0.18 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-02-02 5,000 0.18 ขาย
AIRA อัญชลี พิพัฒนเสริญ Warrant 2018-02-09 2018-02-07 58 0.17 ขาย
SIRI พรทัต อมตวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-02-08 2018-02-07 500,000 2.12 ขาย
SUSCO มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2018-02-07 2018-02-05 1,000,000 0.6 ขาย
SAPPE ศรัณยา ธนาวดี หุ้นสามัญ 2018-02-07 2018-01-22 20,000 28.5 ขาย
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2018-02-07 2018-02-06 11,300 5.75 ขาย
TMILL ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-02-06 2018-02-01 50,000 5 ขาย
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 50,000 10.4 ขาย
WP ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 483,074 12.3 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-01-31 10,000 58 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 10,000 59.5 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 5,000 60 ขาย
PTTEP ชัชวาล เอี่ยมศิริ หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 19,425 120.49 ขาย
MEGA พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-01-31 75,000 46.5 ขาย
MEGA พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 125,000 46.5 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com