หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
TTA อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 300,000 7.9 ขาย
TTA อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 200,000 7.85 ขาย
CHG สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 100,000 2.38 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 300,000 5.45 ขาย
INGRS อภิชาติ สุทธิศิลธรรม หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 447,000 0.84 ขาย
PLE เสวก ศรีสุชาต Warrant 2018-06-15 2018-06-12 1,500,000 0.24 ขาย
PLE เสวก ศรีสุชาต Warrant 2018-06-15 2018-06-12 1,500,000 0.24 ขาย
PLE เสวก ศรีสุชาต Warrant 2018-06-15 2018-06-12 1,500,000 0.24 ขาย
PLE เสวก ศรีสุชาต Warrant 2018-06-15 2018-06-13 600,000 0.24 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-13 200,000 5.33 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-13 200,000 5.33 ขาย
GLOBAL อนวัช สุริยวนากุล หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-14 300,000 17.6 ขาย
GLOBAL อนวัช สุริยวนากุล หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-14 300,000 17.6 ขาย
SCC ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-12 100 448 ขาย
RCI วิบูลย์ วัชรสุรังค์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 24,333,333 2.1 ขาย
RCI วิบูลย์ วัชรสุรังค์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 24,333,333 2.1 ขาย
RCI วิบูลย์ วัชรสุรังค์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 24,333,333 2.1 ขาย
RCI วิบูลย์ วัชรสุรังค์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 24,333,333 2.1 ขาย
RCI วิบูลย์ วัชรสุรังค์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 24,333,333 2.1 ขาย
RCI วิบูลย์ วัชรสุรังค์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 24,333,333 2.1 ขาย
BFIT ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 30,400 31 ขาย
BFIT ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 30,400 31 ขาย
BFIT ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 30,400 31 ขาย
BFIT ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 30,400 31 ขาย
WPH บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 31,900 3.08 ขาย
WPH บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 40,000 3.02 ขาย
WPH บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 40,000 3.02 ขาย
WPH บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-14 40,000 3.02 ขาย
EA วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-08 100,000 38.5 ขาย
WPH บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-12 100,000 3.04 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com