หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
KIAT เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ Warrant 2017-03-01 2017-02-28 461,500 0.21 ขาย
DELTA อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 1,000 85 ขาย
DELTA อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 2,500 89.4 ขาย
ECL ดนุชา วีระพงษ์ Warrant2 2017-03-01 2017-02-28 1,500,000 0.62 ขาย
NKI นิพล ตั้งจีรวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 700 53.25 ขาย
NKI นิพล ตั้งจีรวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 500 53.5 ขาย
PJW สาธิต เหมมณฑารพ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 7,221,500 3.08 ขาย
MAJOR ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 20,000 34.5 ขาย
MTLS สงกรานต์ เอี่ยมกาย หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 40,000 30.5 ขาย
KIAT เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ Warrant 2017-02-28 2017-02-27 2,000,000 0.21 ขาย
TMC ไพลิน กมลมงคลสุข Warrant 2017-02-28 2017-02-27 835,900 0.42 ขาย
NKI นิพล ตั้งจีรวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-24 1,200 55 ขาย
NKI นิพล ตั้งจีรวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-24 400 56 ขาย
PLANB ประสงค์ จรุงเบญจธรรม หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 100,000 6.5 ขาย
MILL สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล Warrant 2017-02-28 2017-02-24 4,000,000 0.28 ขาย
L&E สุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 20,000 3.54 ขาย
BLA จารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-28 56,000 49 ขาย
ERW นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 100,000 4.6 ขาย
WORK สุรการ ศิริโมทย์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-24 10,000 53.88 ขาย
WORK สุรการ ศิริโมทย์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 2,500 58 ขาย
WORK สุรการ ศิริโมทย์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 2,500 58 ขาย
L&E ปรีชา เตชทิพากร หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-23 68,700 3.38 ขาย
L&E ปรีชา เตชทิพากร หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-24 10,000 3.41 ขาย
L&E พรรญมน ศรีรัตนมงคล หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-23 70,000 3.36 ขาย
L&E สุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-23 29,900 3.42 ขาย
L&E สุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-24 20,000 3.42 ขาย
L&E สุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-24 40,000 3.44 ขาย
TMT พัลลภา ธรสารสมบัติ หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-22 273,200 18.55 ขาย
TMT พัลลภา ธรสารสมบัติ หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-23 100,000 18.7 ขาย
MONO ปวีณา พูนพัฒนสุข หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-22 30,000 3.7 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com