หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
AUCT สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 100,000 7.5 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 100,000 7.75 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 23,000 15.3 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 50,000 15.1 ขาย
SCI วิชัย ญาณิสรางค์กูล หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-18 100,400 10.9 ขาย
AUCT สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-19 200,000 7.51 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 19,200 7.75 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 100,000 7.6 ขาย
ECL ปรีชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 200,000 2.71 ขาย
ERW นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-18 110,000 4.92 ขาย
AUCT สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 326,100 7.55 ขาย
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-19 165,000 5.32 ขาย
NDR ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา Warrant 2017-04-21 2017-04-18 1,760,200 1.3 ขาย
ORI มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-05 2,000 13 ขาย
ORI มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-05 4,000 12.8 ขาย
ORI นิวัติ ลมุนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-05 12,992 12.7 ขาย
AUCT สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-18 290,000 7.65 ขาย
ECL ปรีชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-19 200,000 2.71 ขาย
CMR วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-19 57,100 5 ขาย
BA นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-12 20,000 20.1 ขาย
UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-03-23 30,000 2.36 ขาย
COLOR มงคล สุ่ยหาวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-11 115,000 1.53 ขาย
EPG วัชรา ตันตริยานนท์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-17 478,700 13.1 ขาย
EPG วัชรา ตันตริยานนท์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-12 21,300 13.4 ขาย
BROOK ณรงค์ชัย อัครเศรณี หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-12 3,000,000 0.87 ขาย
UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-03-23 20,000 2.36 ขาย
UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-03-24 50,000 2.36 ขาย
UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-03-28 20,000 2.36 ขาย
UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-04 50,000 2.38 ขาย
UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-10 50,000 2.46 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com