หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ECF วัลลภ สุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-17 10,000,000 4.1 ขาย
ECF วราภรณ์ สุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-17 10,000,000 4.1 ขาย
WAVE แคทลีน มาลีนนท์ Warrant 2017-07-20 2017-07-19 2,485,692 1.67 ขาย
FVC ดนุช บุนนาค Warrant2 2017-07-20 2017-07-18 50,000 1.82 ขาย
FVC ดนุช บุนนาค Warrant2 2017-07-20 2017-07-17 600,000 1.8 ขาย
GUNKUL สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2017-07-20 2017-07-20 5,500 1.63 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-17 100,000 7.45 ขาย
WAVE แคทลีน มาลีนนท์ Warrant 2017-07-19 2017-07-18 3,400,000 1.45 ขาย
NCL เนติรัด สังข์งาม Warrant2 2017-07-19 2017-07-17 140,000 1.2 ขาย
NCL เนติรัด สังข์งาม Warrant2 2017-07-19 2017-07-17 133,030 1.03 ขาย
NCL พรทิพย์ แซ่ลิ้ม Warrant2 2017-07-19 2017-07-17 606,060 1.1 ขาย
BA นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-13 24,000 18.3 ขาย
JSP ไพโรจน์ วัฒนวโรดม หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-14 1,400,000 1.03 ขาย
CCN วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ Warrant 2017-07-18 2017-07-17 2,000,000 8 ขาย
WAVE แคทลีน มาลีนนท์ Warrant 2017-07-18 2017-07-17 600,000 1.08 ขาย
NCL กิตติ พัวถาวรสกุล Warrant2 2017-07-18 2017-07-17 430,000 1.1 ขาย
NCL กิตติ พัวถาวรสกุล Warrant2 2017-07-18 2017-07-17 550,000 1.12 ขาย
NCL กิตติ พัวถาวรสกุล Warrant2 2017-07-18 2017-07-17 200,000 1.1 ขาย
NCL กิตติ พัวถาวรสกุล Warrant2 2017-07-18 2017-07-17 100,000 1.2 ขาย
IVL ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-13 265,200 38 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-13 400,000 7.33 ขาย
RICHY นงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ Warrant 2017-07-17 2017-07-13 82,000 0.31 ขาย
ECL ดนุชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-14 100,000 4.12 ขาย
ECL ดนุชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-13 50,000 4.26 ขาย
ITD เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-14 248,300 4.2 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-12 200,000 7.18 ขาย
NCL กิตติ พัวถาวรสกุล หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-12 200,000 2.06 ขาย
DCORP ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-11 16,824,870 3.26 ขาย
UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-04 50,000 2.36 ขาย
UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-06-29 20,000 2.4 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com