หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
CIG ธีระ พุ่มเสนาะ Warrant7 2017-09-21 2017-09-19 45,000 0.07 ขาย
CIG ธีระ พุ่มเสนาะ Warrant7 2017-09-21 2017-09-19 1,155,000 0.06 ขาย
CMO อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 45,000 2.07 ขาย
WHA จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 300,000 3.5 ขาย
ERW เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 100,000 6.15 ขาย
ERW เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 50,000 6.3 ขาย
PLAT สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-11 200,000 7.7 ขาย
TPOLY ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี Warrant 2017-09-21 2017-09-18 100,000 2.59 ขาย
TPOLY ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 600,000 5.68 ขาย
TSR วัชรินทร์ วัชรธรรม Warrant 2017-09-21 2017-09-18 28,800 2.36 ขาย
TSR วัชรินทร์ วัชรธรรม Warrant 2017-09-21 2017-09-20 40,000 2.36 ขาย
TSR วัชรินทร์ วัชรธรรม Warrant 2017-09-21 2017-09-20 30,000 2.42 ขาย
TSR วัชรินทร์ วัชรธรรม Warrant 2017-09-21 2017-09-20 60,000 2.44 ขาย
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 113,500 24.2 ขาย
FVC ดนุช บุนนาค หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-13 100,000 2.54 ขาย
FVC ดนุช บุนนาค หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-14 200,000 2.62 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 100,000 8.45 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-21 2017-09-19 50,000 0.4 ขาย
WORK ประภาส ชลศรานนท์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 8,000,000 81 ขาย
WORK ปัญญา นิรันดร์กุล หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 8,000,000 81 ขาย
SE กิตติพันธุ์ เชื้อทอง หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-15 60,000 3.26 ขาย
AU ชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 15,000 9.25 ขาย
AU ชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-21 15,000 9.35 ขาย
MPG วิทูร มโนมัยกุล หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 991,000 1.01 ขาย
MPG วิทูร มโนมัยกุล หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-21 1,000,000 1.05 ขาย
HMPRO ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-18 17,900 11.2 ขาย
HMPRO ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 82,100 11.2 ขาย
ERW อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 6.15 ขาย
MTLS สงกรานต์ เอี่ยมกาย หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-18 20,000 34.25 ขาย
MTLS สุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ หุ้นบุริมสิทธิ 2017-09-20 2017-09-18 100,000 34.5 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com