หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
COMAN สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 25,000 3.8 ขาย
TM สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 1,708,000 2 ขาย
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 178,100 18.4 ขาย
SPC ปุณวีณ์ สุขเย็น หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 13,300 53.63 ขาย
ATP30 ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 455,700 1.74 ขาย
ATP30 ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 455,700 1.74 ขาย
PIMO ปาหนัน พงษ์พานิช Warrant 2018-08-16 2018-08-15 40,000 1.93 ขาย
CHG สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 300,000 2.54 ขาย
SKY วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 20,000 14.2 ขาย
ILINK ขวัญตา มีสมพร หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-14 100,000 5.3 ขาย
ILINK ขวัญตา มีสมพร หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 35,100 5.29 ขาย
ILINK ขวัญตา มีสมพร หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 35,100 5.29 ขาย
COMAN สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 20,000 3.83 ขาย
CIG ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ Warrant7 2018-08-15 2018-08-15 6,100,000 0.01 ขาย
CHG สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 500,000 2.53 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-10 77,200 4.9 ขาย
DOD ณัฐพล จรัสสุริยพงศ์ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 20,000 14.1 ขาย
ITD เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-09 480,000 2.8 ขาย
MVP ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-07 1,000 3.2 ขาย
MVP ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-09 50,000 3 ขาย
MVP ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-10 200,000 3.1 ขาย
BCPG สมชาย เกษมล้นนภา หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-14 39,000 18.3 ขาย
D ลูซินดา เฉิน หุ้นสามัญ 2018-08-10 2018-08-09 2,717,391 11.5 ขาย
D ลูซินดา เฉิน หุ้นสามัญ 2018-08-10 2018-08-09 1,449,275 11.5 ขาย
D ลูซินดา เฉิน หุ้นสามัญ 2018-08-10 2018-08-09 2,536,233 11.5 ขาย
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 180,300 18 ขาย
PLE เสวก ศรีสุชาต Warrant 2018-08-09 2018-08-07 547,500 0.1 ขาย
COLOR รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-06 200,000 1.16 ขาย
ITD เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 5,834,300 2.8 ขาย
TNDT สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-03 30,000 5.4 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com