หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
GUNKUL พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 7,500,000 5.98 ขาย
BA อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-19 2,213,900 22.3 ขาย
SE-ED นุชนารถ กองวิสัยสุข หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-24 26,500 4.29 ขาย
NKI นิพล ตั้งจีรวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-19 1,000 53.25 ขาย
MONO ซัง โด ลี หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-19 500,000 3.84 ขาย
MONO ปวีณา พูนพัฒนสุข หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-20 100,000 3.98 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 100,000 6.6 ขาย
CHG สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-20 200,000 2.88 ขาย
CHG สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 550,000 2.93 ขาย
SMIT พิชัย นิธิวาสิน หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-20 7,300 4.22 ขาย
BA อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-18 100,000 22.2 ขาย
CEN พรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล Warrant 2017-01-23 2017-01-19 55,000 0.51 ขาย
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-18 15,600 21.2 ขาย
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-20 684,400 21.2 ขาย
NKI นิพล ตั้งจีรวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-11 1,000 52.5 ขาย
SPALI วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-19 100,000 25.75 ขาย
ASP ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-20 26,607,000 3.7 ขาย
ARROW ชโลธร พูตระกูล หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-18 10,000 17.5 ขาย
K ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-20 100,000 5 ขาย
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 2,450,000 1.35 ขาย
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 1,600,000 1.3 ขาย
DNA สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 2,450,000 1.35 ขาย
DNA สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 1,600,000 1.3 ขาย
DAII ปิโยรส เลาหเจริญยศ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 16,000 6 ขาย
KOOL พรพรรณ นิลประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-17 210,000 5.88 ขาย
KOOL พรพรรณ นิลประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 50,000 7.1 ขาย
MONO ธีรศักดิ์ ธาราวร Warrant 2017-01-20 2017-01-18 200,000 1.5 ขาย
SMIT พิชัย นิธิวาสิน หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 118,200 4.3 ขาย
SMIT พิชัย นิธิวาสิน หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 39,400 4.12 ขาย
BA อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-17 200,100 22.5 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com