หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ERW กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 50,000 8.2 ขาย
ERW กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 100,000 8.3 ขาย
ERW กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 200,000 8.25 ขาย
ERW กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 50,000 8.3 ขาย
MPG ปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นบุริมส 2018-04-26 2018-04-25 19,000 0.01 ขาย
ERW นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 100,000 8.4 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 15,000 59 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 15,000 59 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 20,000 59 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 20,000 59 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 100 13.6 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 10,000 13.5 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 10,000 13.5 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 800,000 3.19 ขาย
AYUD ชูศักดิ์ สาลี หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-23 3,000 46.75 ขาย
AYUD ชูศักดิ์ สาลี หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-23 3,000 46.75 ขาย
SIRI พรทัต อมตวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-23 500,000 1.68 ขาย
TTA เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-24 2018-04-19 611,000 1 ขาย
TTA เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-24 2018-04-20 820,200 1.01 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-24 2018-04-23 19,900 13.5 ขาย
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-04-24 2018-04-19 100,000 11.6 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-23 2018-04-20 100 13.5 ขาย
PLE เสวก ศรีสุชาต Warrant 2018-04-23 2018-04-18 369,300 0.43 ขาย
MPG ปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ Warrant 2018-04-23 2018-04-20 6,736,900 0.01 ขาย
LIT ประภาพรรณ รักธรรม หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-12 5,500 9.3 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 23,900 13.5 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 100 13.6 ขาย
EFORL โกศล วรฤทธินภา หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-17 8,333,333 0.11 ขาย
EFORL โกศล วรฤทธินภา Warrant4 2018-04-19 2018-04-17 16,111,100 0.05 ขาย
EFORL โกศล วรฤทธินภา Warrant3 2018-04-19 2018-04-17 17,500,000 0.03 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com