หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 200,000 21.3 ขาย
SE อรสา วิมลเฉลา หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 50,000 3.94 ขาย
WICE สมใจ ปุราชะโก หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 100,000 3.92 ขาย
WICE สมใจ ปุราชะโก หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 100,000 3.92 ขาย
LIT สมพล เอกธีรจิตต์ Warrant 2017-05-25 2017-05-23 200,000 4.12 ขาย
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 200,000 22.1 ขาย
TACC ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 4,000 6.6 ขาย
ECL ปรีชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 311,500 3 ขาย
ASAP สิรวุฒิ สุคันธนาค หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 109,800 5.35 ขาย
SE อรสา วิมลเฉลา หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 100,000 3.98 ขาย
SE อรสา วิมลเฉลา หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 200,000 4 ขาย
EARTH ธัญกมล ตริตระการ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 2,946,200 2.25 ขาย
AIRA เนตรทราย นาคสุข หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 20,000 2.5 ขาย
AS เตียว ลิม ตัน หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-22 891,800 2.75 ขาย
EE ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-09 45,000 1.35 ขาย
HARN สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 50,000 2.94 ขาย
VGI มารุต อรรถไกวัลวที หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 400,000 5.2 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 100,000 7.6 ขาย
HARN วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 200,000 2.92 ขาย
HARN ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-19 300,000 2.87 ขาย
COLOR กัษมา บุญญธนัง หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-19 5,000 1.44 ขาย
SQ ศาศวัต ศิริสรรพ์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 500,000 6.1 ขาย
BTW รัตติพร จรัสมงคลเจริญ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-22 66,600 3.84 ขาย
TMILL ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-19 200,000 3.9 ขาย
LIT ปิยนันท์ มงคล Warrant 2017-05-24 2017-04-27 74,000 4 ขาย
AS เตียว ลิม ตัน หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-17 1,500,000 2.78 ขาย
AS เตียว ลิม ตัน หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-19 1,500,000 2.7 ขาย
XO วาสนา สร้อยพลาย หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-24 11,000 5.7 ขาย
SQ นพพันธป์ เมืองโคตร หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-22 637,200 6 ขาย
SQ นพพันธป์ เมืองโคตร หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 1,000,000 6.1 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com