หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2017-05-25 2017-05-24 100,000,000 0.17 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 18,000 1.85 ซื้อ
TACC ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 4,000 6.55 ซื้อ
DTC วิชิต ชินวงศ์วรกุล หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 99,400 9.26 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-22 200,000 2.08 ซื้อ
BDMS ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 7,000,000 18.46 ซื้อ
GBX โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 62,400,000 0.77 ซื้อ
CGH พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 200,000 1.48 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-19 4,076,100 2.02 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-22 3,578,000 1.84 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 2,500,500 1.84 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-24 2017-05-23 117,800 1.81 ซื้อ
SIRI สุพล สมบัติวิชาธร หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-22 250,000 1.99 ซื้อ
SIRI สุพล สมบัติวิชาธร หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 250,000 2.1 ซื้อ
BDMS ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 14,116,400 18.42 ซื้อ
BDMS ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-18 600,000 18.8 ซื้อ
BDMS ประดิษฐ์ ทีฆกุล หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 400,000 18.5 ซื้อ
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-19 300,000 22.1 ซื้อ
SPI วิชัย กุลสมภพ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-19 7,800 41.05 ซื้อ
RPH ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 39,100 5.05 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 150,000 9.55 ซื้อ
PTG พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 400,500 19.18 ซื้อ
PTG พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-17 400,400 19.49 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 45,000 1.85 ซื้อ
TSR วัชรินทร์ วัชรธรรม Warrant 2017-05-22 2017-05-18 7,700 2.9 ซื้อ
ASAP ภาสกร รักษ์กุล หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 300,000 5.25 ซื้อ
TMT พัลลภา ธรสารสมบัติ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 50,000 13.9 ซื้อ
KTIS ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 10,000 7 ซื้อ
MTLS สุรัตน์ ฉายาวรเดช หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 25,000 32.75 ซื้อ
BDMS กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 10,000 18.7 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com