หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
BLA ประไพวรรณ ลิมทรง หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 550,000 49.5 ซื้อ
BA ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 20,000 19.8 ซื้อ
BA นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 15,000 20 ซื้อ
BA อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 2,000 19.7 ซื้อ
KIAT เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 200,000 0.7 ซื้อ
DELTA อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-24 3,000 84.3 ซื้อ
PLAT สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 16,800,000 7 ซื้อ
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 100,000 22 ซื้อ
MTLS บัญญัติ นิลศิริ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 17,700 29.75 ซื้อ
MINT โกศิน ฉันธิกุล หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 120,000 34.25 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 200 27 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 200 27 ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 36,000 5.5 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 200,000 2.9 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 200,000 2.9 ซื้อ
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 90,000 4.45 ซื้อ
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 90,000 4.45 ซื้อ
SIRI เศรษฐา ทวีสิน หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 20,000,000 1.94 ซื้อ
BA อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 4,000 20.2 ซื้อ
KIAT เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 600,000 0.69 ซื้อ
TACC ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 3,000 8.5 ซื้อ
TU ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 400,000 19.7 ซื้อ
BTW ธานินทร์ กัมทรทิพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 100,000 3.26 ซื้อ
MCS สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 300,000 16.1 ซื้อ
BJCHI เชิง จิน ลี หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-28 762,000 4.94 ซื้อ
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 15,400 4.4 ซื้อ
KAMART กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-27 20,000 10.4 ซื้อ
TU ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-24 300,000 19.7 ซื้อ
BCPG ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-22 50,000 12.6 ซื้อ
PRAKIT อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-24 15,000 15 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com