หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
TSTE ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-19 3,900 7.55 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 4,050,000 1.87 ซื้อ
BA อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-19 2,000 19.8 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-18 800,000 2.15 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 90,000 1.85 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-11 400 31 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 2,400 31 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 100,000 2.88 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-21 2017-04-20 110,000 1.88 ซื้อ
LIT สมพล เอกธีรจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-19 109,100 10 ซื้อ
SNP เกษสุดา ไรวา หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-19 35,000 24.65 ซื้อ
EKH กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-17 3,000 6.3 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-19 2,765,000 1.84 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-20 2017-04-11 5,900 1.9 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-20 2017-04-19 100,000 1.87 ซื้อ
S11 วรรณา ไหลเจริญวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-17 10,000 8.5 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-12 50,000 2.08 ซื้อ
GEL ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-17 2,000,000 0.51 ซื้อ
GEL ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-18 2,000,000 0.51 ซื้อ
TSTE ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-12 3,000 7.55 ซื้อ
TSTE ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-17 4,300 7.55 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-17 1,218,700 2.09 ซื้อ
TOG สว่าง ประจักษ์ธรรม หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-18 7,800 9.3 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-18 7,130,000 1.85 ซื้อ
BTS พิจิตรา มหาพล หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-17 100,000 8.4 ซื้อ
BA อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-17 2,000 19.9 ซื้อ
ECL ปรีชา วีระพงษ์ Warrant2 2017-04-18 2017-04-17 2,000,000 0.76 ซื้อ
ECL ปรีชา วีระพงษ์ Warrant2 2017-04-18 2017-04-17 1,000,000 0.76 ซื้อ
KSL จำรูญ ชินธรรมมิตร์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-12 300,000 5.83 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-12 80,000 1.91 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com