หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
SANKO รัฐวัฒน์ ศุขสายชล หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-21 49,000 1.39 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 60,000 1.88 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-21 50,000 1.87 ซื้อ
TFG วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 900,000 6.75 ซื้อ
TFG วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-21 580,000 6.67 ซื้อ
TFG วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 300,000 6.65 ซื้อ
PAP เกรียงไกร รักษ์กุลชน หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 100,000 5 ซื้อ
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-21 88,000 23.8 ซื้อ
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-21 100,000 23.6 ซื้อ
FC อัครเดช ศรีชวาลา หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 85,000,000 0.67 ซื้อ
RJH วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 46,800 25.5 ซื้อ
WPH เชน เหล่าสุนทร หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 391,600 3.42 ซื้อ
SPALI ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-20 40,000 20.44 ซื้อ
SPALI ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-22 380,000 20 ซื้อ
SPALI อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-20 40,000 20.44 ซื้อ
SPALI อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-22 380,000 20 ซื้อ
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 75,000 6 ซื้อ
ATP30 ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-11-23 2017-11-22 100,000 0.87 ซื้อ
ASN ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-21 700 3.76 ซื้อ
ASN ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 133,700 3.9 ซื้อ
ADB พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 20,000 1.7 ซื้อ
HOTPOT อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 70,000 1.64 ซื้อ
BA อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-21 2,000 17.2 ซื้อ
SWC ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 1,000 16.5 ซื้อ
CMR ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-21 100,000 3.92 ซื้อ
SYNTEC จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 700,000 5.81 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-21 100,000 1.8 ซื้อ
CCP ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-17 93,200 0.5 ซื้อ
CCP ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-15 4,694,600 0.51 ซื้อ
CCP ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-16 2,000,000 0.51 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com