หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
JCK อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-19 1,557,700 1.56 ซื้อ
EA สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 10,000 34.25 ซื้อ
EA สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 40,000 34.63 ซื้อ
BTS คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-19 1,000,000 9.1 ซื้อ
BCPG ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 50,000 17.4 ซื้อ
BAFS ศุภดิศ ดิศกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 15,000 32.5 ซื้อ
TVO พาชัย จันทร์พิทักษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 100,000 27.75 ซื้อ
THRE กีรติ พานิชชีวะ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 100,000 1.22 ซื้อ
TTCL เซอิจิ อิทาคุระ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 110,000 8.15 ซื้อ
TMILL ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 60,000 2.98 ซื้อ
TMILL ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 112,000 2.98 ซื้อ
TAKUNI กาญจนา ริมพณิชยกิจ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-19 250,000 0.88 ซื้อ
JCK อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 132,000 1.55 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 500,000 5.15 ซื้อ
VGI ชวิล กัลยาณมิตร Warrant 2018-06-22 2018-06-20 335,600 0.14 ซื้อ
SAWAD ดวงใจ แก้วบุตตา หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 704,500 31.18 ซื้อ
SYNTEC จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 204,300 4.18 ซื้อ
NFC ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 405,000 11.02 ซื้อ
NFC ณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 463,200 11 ซื้อ
ICC บุญเกียรติ โชควัฒนา หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-22 175,000 40 ซื้อ
RS โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 300,000 17 ซื้อ
SMT สมนึก ไชยกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 206,300 2.36 ซื้อ
ASIAN สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 300,000 5.53 ซื้อ
SE แสงเพชร ตันทะอธิพานิช หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 14,400 2.28 ซื้อ
SPORT วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 9,000 0.56 ซื้อ
SPORT วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 50,000 0.57 ซื้อ
SMT พูนพรรณ ไชยกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 206,300 2.36 ซื้อ
SAWAD ดวงใจ แก้วบุตตา หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-22 490,900 30.77 ซื้อ
BKD นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-15 9,354,000 3.3 ซื้อ
BKD นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 5,146,000 3.3 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com