หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
BM ธีรวัต อมรธาตรี หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-20 120,000 3.5 ซื้อ
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-19 100,000 6.7 ซื้อ
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-20 160,000 6.85 ซื้อ
UTP มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-17 4,300 7.25 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-19 2,500 31 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-20 100,000 7.15 ซื้อ
GLOBAL อนวัช สุริยวนากุล หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-20 100,000 13.8 ซื้อ
ECL ดนุชา วีระพงษ์ Warrant2 2017-07-20 2017-07-19 105,200 2.4 ซื้อ
TMC ทวีมิตร กมลมงคลสุข หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-18 25,000,000 1.27 ซื้อ
TMC ทับทิม กมลมงคลสุข หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-17 25,000,000 1.15 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 20,004,300 1.84 ซื้อ
FVC ดนุช บุนนาค Warrant2 2017-07-20 2017-07-17 300,000 1.73 ซื้อ
FVC ดนุช บุนนาค Warrant2 2017-07-20 2017-07-18 150,000 1.76 ซื้อ
FVC มนตรี ประจันพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 178,500 2.9 ซื้อ
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 50,000 6.9 ซื้อ
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 150,000 6.95 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-20 2017-07-19 5,000 1.67 ซื้อ
VNG ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-30 480,000 12.33 ซื้อ
VNG สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-20 200,000 12.8 ซื้อ
VNG สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-21 128,800 12.7 ซื้อ
VNG สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-27 400,000 12.55 ซื้อ
VNG สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-28 600,000 12.57 ซื้อ
VNG สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-29 900,000 12.4 ซื้อ
ECL ประภากร วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-17 200,000 3.88 ซื้อ
TVT ภัทรภร วรรณภิญโญ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 1,012,800 1.5 ซื้อ
KBS ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-04 100,000 6.75 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 25,000 1.84 ซื้อ
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 100,000 6.85 ซื้อ
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 100,000 6.95 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-19 2017-07-17 35,700 1.67 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com