หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-15 1,340,000 1.97 ซื้อ
TRUBB ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 313,700 2.12 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 5,000,000 1.81 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 100,000 1.81 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-21 2017-09-20 203,000 1.84 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-21 2017-09-20 251,000 0.43 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 500,000 17.34 ซื้อ
TRUBB ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 600,000 2.11 ซื้อ
MINT วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant5 2017-09-20 2017-09-15 28,900 2.18 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-20 2017-09-19 550,000 1.85 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-18 100,000 6.9 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-18 100,000 6.9 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 6.85 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 6.85 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-20 2017-09-19 383,400 0.4 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 300,000 17.4 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 300,000 17.4 ซื้อ
IHL องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 800,000 9.78 ซื้อ
CMO อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 5,000 2.04 ซื้อ
TRUBB วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 400,000 2.16 ซื้อ
TRUBB วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 200,000 2.16 ซื้อ
TRUBB วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 700,000 2.16 ซื้อ
TIW สุเมธ ขันเจริญสุข หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 400 148.5 ซื้อ
NNCL สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 500,000 1.28 ซื้อ
NNCL สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 500,000 1.28 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 1.81 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 1.81 ซื้อ
MACO จักรกฤษณ์ เข็มทอง Warrant 2017-09-19 2017-09-14 1,000,000 0.06 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 800 31 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 800 31 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com