หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
SUSCO อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-10 50,000 3.32 ซื้อ
SYNTEC จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 620,000 3.89 ซื้อ
DCON ชนะ โตวัน หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-10 1,170,200 0.57 ซื้อ
TNR ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-10 456,800 13.2 ซื้อ
TWPC เรน ฮวา โฮ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 200,000 0 ซื้อ
KSL จำรูญ ชินธรรมมิตร์ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 200,000 3.16 ซื้อ
PTG รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 50,000 13.2 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 300,000 4.5 ซื้อ
SNC สามิตต์ ผลิตกรรม หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-09 50,000 14.7 ซื้อ
GREEN พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-10 366,000 1.19 ซื้อ
TFG นรากร ราชพลสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-10 500,000 3.97 ซื้อ
TFG ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-10 156,500 3.96 ซื้อ
THG บุญ วนาสิน หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-10 2,400 31.25 ซื้อ
THG บุญ วนาสิน หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-10 97,600 31.5 ซื้อ
KSL จำรูญ ชินธรรมมิตร์ หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-10 255,500 3.26 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-09 800,000 4.6 ซื้อ
SPA ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-08 10,000 15.2 ซื้อ
DCON ชนะ โตวัน หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-10 1,101,000 0.57 ซื้อ
MBAX พิสุทธิ เลิศวิไล หุ้นสามัญ 2018-08-10 2018-08-08 9,000 4.14 ซื้อ
SPORT วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-08-10 2018-08-09 60,800 0.54 ซื้อ
SSP วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล หุ้นสามัญ 2018-08-10 2018-08-09 100,000 7.5 ซื้อ
KSL จำรูญ ชินธรรมมิตร์ หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-07 487,500 3.34 ซื้อ
KSL จำรูญ ชินธรรมมิตร์ หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 200,000 3.32 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 100,000 4.7 ซื้อ
SITHAI ภาวัต เฉลิมพงศ์ หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-07 100,000 1.25 ซื้อ
SPORT วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 18,800 0.54 ซื้อ
RPH ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-07 20,000 4.98 ซื้อ
KKP มานิตย์ วรรณวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-07 50,000 74 ซื้อ
PLAT สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-07 100,000 7.45 ซื้อ
TNDT สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-06 10,000 5.55 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com