หุ้นเติบโตเร็ว

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
SUSCO ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-04-20 2018-04-17 100,200 0.41 ซื้อ
SUSCO ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-04-20 2018-04-19 100,200 0.44 ซื้อ
DCC ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 120,000 2.19 ซื้อ
FPI ธงไชย วิวงค์ หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-18 50,000 3.6 ซื้อ
METCO นพ โรจนวานิช หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-18 200 200 ซื้อ
UPA อุปกิต ปาจรียางกูร หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-17 292,600 0.38 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 447,200 2.52 ซื้อ
SPORT วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 109,800 0.56 ซื้อ
SQ วิทวัส ศิริสรรพ์ หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-03-28 300,975 3.97 ซื้อ
AUCT เทพทัย ศิลา หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 83,000 5.19 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 300,000 27.5 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 3,000,000 27.5 ซื้อ
SUSCO มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 100,000 3.46 ซื้อ
SUSCO มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 100,000 3.46 ซื้อ
SYNTEC จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 600,000 4.86 ซื้อ
TPIPP วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-17 100,000 6.1 ซื้อ
TSTE ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-12 150,400 7.45 ซื้อ
TSTE ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 50,000 7.4 ซื้อ
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 154,200 19.08 ซื้อ
BTS คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-12 8,000,000 8.61 ซื้อ
BTS คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-17 2,806,300 8.57 ซื้อ
MILL สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-17 682,300 1.66 ซื้อ
MILL สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 482,800 1.66 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-19 2018-04-17 79,400 1.49 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-19 2018-04-18 15,000 1.53 ซื้อ
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 68,400 5.9 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 200,000 27.74 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 2,000,000 28 ซื้อ
JWD จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-09 10,000 8.2 ซื้อ
JWD จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-09 20,000 8.25 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com