หุ้น PE ต่ำ

หุ้น P/E Ratio ต่ำ

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
กราฟย้อนหลัง
forex
set
set50
ราคาน้ำมัน
forex
ลำดับหุ้น P/E Ratio ต่ำ
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
NOBLE 13.6 2.79603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี0
BROOK 0.77 5.61-32.14% / ปี-45.95% / ปี-18.21% / ปี9.09
PDI 23.7 6.15300% / ปี17.84% / ปี80.26% / ปี4.22
INET 4.4 6.67663.9% / ปี989.49% / ปี150.09% / ปี1.79
ZMICO 1.35 7.0746.89% / ปี14.91% / ปี91.64% / ปี7.41
EARTH 1.46 7.47-123.64% / ปี-56.05% / ปี-21.56% / ปี10.27
SPCG 20.6 7.976.25% / ปี1.09% / ปี660% / ปี5.34
KYE 478 8.26-28.86% / ปี5.91% / ปี-9.96% / ปี6.35
SUC 41 8.2724.68% / ปี43.51% / ปี4.94% / ปี4.88
BKD 3.2 8.38601.54% / ปี141.49% / ปีN.A.2.19
RML 1.16 8.54-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี6.03
TCAP 47.75 8.5916.12% / ปี11.62% / ปี4.76% / ปี4.19
AP 7.9 8.6218.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี3.8
KGI 4.16 8.66-14.29% / ปี10% / ปี16% / ปี9.13
SVI 5 8.7-51.85% / ปี-39.52% / ปี-9.17% / ปี1.6
HFT 5.1 8.7835.42% / ปี-5.55% / ปี14.57% / ปี1.96
SIRI 2.26 9.1812.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี5.31
SYNTEC 5.55 9.319.03% / ปี75.63% / ปี100% / ปี2.7
SGP 19.6 9.47264.88% / ปี83.28% / ปี53.13% / ปี2.55
MCS 16.4 9.47-94.9% / ปี-46.37% / ปี-14.12% / ปี8.66
KTB 18.9 9.5-27.59% / ปี-14.1% / ปี-6.34% / ปี4.55
PTT 416 9.6260.37% / ปี33.46% / ปี13.4% / ปี3.85
TOP 90.75 9.71-17.28% / ปี-1.9% / ปี612.5% / ปี4.96
BCP 38.25 9.7824.58% / ปี-9.89% / ปี9.93% / ปี4.71
CSC 56.5 9.81-29.76% / ปี0.54% / ปี3.85% / ปี4.42
SPALI 23.3 9.83-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี4.51
ASP 3.8 9.8713.33% / ปีN.A.8.33% / ปี7.88
PSH 23.9 9.88N.A.N.A.N.A.2.56
QH 2.66 9.91-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี5.64
TCOAT 28.75 9.94-63.55% / ปี2% / ปี-2.27% / ปี2.78
PTTGC 79.5 9.96105.56% / ปี18.54% / ปี17.47% / ปี3.57
KKP 70 10.1312.68% / ปี45.81% / ปี9.22% / ปี8.57
SPC 46 10.3411.5% / ปี11.76% / ปี11.3% / ปี2.83
PTL 13 10.37-67.5% / ปี82.38% / ปี-6.39% / ปี2.77
AEONTS 104 10.3819.76% / ปี9% / ปี22.98% / ปี3.32
KTC 114 10.525.05% / ปี23.11% / ปี456.3% / ปี3.51
SCC 510 10.73.78% / ปี11.4% / ปี39.79% / ปี3.73
TISCO 74.5 10.7721.43% / ปี18.25% / ปี11.04% / ปี4.7
CCET 3.28 10.7945.45% / ปี7.14% / ปีN.A.3.05
RATCH 55 10.8350.31% / ปี27.04% / ปี-5.42% / ปี4.27
ASK 21.9 10.841.22% / ปี3.11% / ปี5.27% / ปี6.39
SCB 154.5 10.922.04% / ปี-4.83% / ปี3.33% / ปี3.56
หุ้น PE ต่ำ
ข้อมูลลำดับหุ้น PE Ratio ต่ำ Update ล่าสุดวันที่ 20/09/2017
 
หุ้น PE ต่ำ
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้น PE ต่ำ
User name
Password
login Forgot password?
หุ้น PE ต่ำ
register
หุ้น PE ต่ำ
Bookmark and Share
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
 
หุ้น PE ต่ำ
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com