หุ้น PE ต่ำ

หุ้น P/E Ratio ต่ำ

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
กราฟย้อนหลัง
forex
set
set50
ราคาน้ำมัน
forex
ลำดับหุ้น P/E Ratio ต่ำ
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
NOBLE 13.6 2.16603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี0
BROOK 0.75 5.82-32.14% / ปี-45.95% / ปี-18.21% / ปี9.33
INET 4.22 6.76663.9% / ปี989.49% / ปี150.09% / ปี1.87
PDI 23.4 6.94300% / ปี17.84% / ปี80.26% / ปี4.27
EARTH 1.46 7.47-123.64% / ปี-56.05% / ปี-21.56% / ปี10.27
SPALI 22.8 7.97-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี0
SIRI 2.04 8.3212.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี5.65
TIPCO 14.8 8.5-5.87% / ปี-8.33% / ปี118.43% / ปี2.64
TOP 100 8.6-17.28% / ปี-1.9% / ปี612.5% / ปี4.5
SGP 26.75 8.71264.88% / ปี83.28% / ปี53.13% / ปี1.87
AP 8.5 8.7318.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี3.53
GFPT 13.4 8.7740.38% / ปี60.61% / ปี750% / ปี2.24
HFT 4.38 8.7735.42% / ปี-5.55% / ปี14.57% / ปี2.28
SPCG 23.5 8.936.25% / ปี1.09% / ปี660% / ปี4.68
PSH 23.7 9.13N.A.N.A.N.A.2.58
SF 9.55 9.22-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี2.09
KYE 422 9.34-28.86% / ปี5.91% / ปี-9.96% / ปี7.19
BKD 3.4 9.39601.54% / ปี141.49% / ปีN.A.2.06
ESSO 18.4 9.41-73.13% / ปี-28.57% / ปี30% / ปี0
SYNTEC 5.5 9.4619.03% / ปี75.63% / ปี100% / ปี2.73
TCAP 56.25 9.716.12% / ปี11.62% / ปี4.76% / ปี3.56
CCET 2.74 9.9445.45% / ปี7.14% / ปีN.A.3.65
PTTGC 92.5 9.96105.56% / ปี18.54% / ปี17.47% / ปี3.05
BCP 40 9.9724.58% / ปี-9.89% / ปี9.93% / ปี4.5
QH 3.08 10.2-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี4.87
SCC 478 10.423.78% / ปี11.4% / ปี39.79% / ปี3.97
CSC 53.5 10.46-29.76% / ปี0.54% / ปี3.85% / ปี4.67
ESTAR 0.8 10.55-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี5
KGI 4.9 10.58-14.29% / ปี10% / ปี16% / ปี7.76
SCP 9 10.77-22.15% / ปี-19.09% / ปี-17.88% / ปี3.89
SCB 148.5 10.822.04% / ปี-4.83% / ปี3.33% / ปี3.7
APURE 1.9 10.9515.8% / ปี43.01% / ปี2.59% / ปี4.21
ASP 4 11.0313.33% / ปีN.A.8.33% / ปี7.48
KTB 19.8 11.04-27.59% / ปี-14.1% / ปี-6.34% / ปี4.34
EGCO 229 11.1139.95% / ปี60.68% / ปี-3.7% / ปี2.84
MDX 5.2 11.36277.22% / ปี-17.26% / ปี-16.85% / ปี0
UKEM 1.2 11.38-15.77% / ปี14.52% / ปี-5.45% / ปี2.5
PTL 14 11.61-67.5% / ปี82.38% / ปี-6.39% / ปี2.57
SPC 53 11.6211.5% / ปี11.76% / ปี11.3% / ปี2.45
PTT 486 11.6760.37% / ปี33.46% / ปี13.4% / ปี3.29
ANAN 5.1 11.6911.11% / ปี75% / ปีN.A.2.45
ASK 24.8 11.711.22% / ปี3.11% / ปี5.27% / ปี5.97
หุ้น PE ต่ำ
ข้อมูลลำดับหุ้น PE Ratio ต่ำ Update ล่าสุดวันที่ 16/02/2018
 
หุ้น PE ต่ำ
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้น PE ต่ำ
User name
Password
login Forgot password?
หุ้น PE ต่ำ
register
หุ้น PE ต่ำ
Bookmark and Share
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
 
หุ้น PE ต่ำ
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com