หุ้น PE ต่ำ

หุ้น P/E Ratio ต่ำ

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
กราฟย้อนหลัง
forex
set
set50
ราคาน้ำมัน
forex
ลำดับหุ้น P/E Ratio ต่ำ
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
NOBLE 0 3.92603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี36.51
MDX 0 4.09277.22% / ปี-17.26% / ปี-16.85% / ปี0
SENA 0 5.06-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี7.67
ORI 0 5.22N.A.N.A.N.A.5.03
ANAN 0 5.6711.11% / ปี75% / ปีN.A.6.72
PTL 0 5.92-67.5% / ปี82.38% / ปี-6.39% / ปี4.21
NWR 0 6-68.02% / ปี-40.78% / ปี-18.9% / ปี3
AP 0 6.0618.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี5.13
GENCO 0 6.42333.87% / ปี60.05% / ปี-17.31% / ปี3
PSH 0 6.55N.A.N.A.N.A.7.28
SC 0 6.65-75.01% / ปี-24.17% / ปี-16.99% / ปี5.52
SPCG 0 6.996.25% / ปี1.09% / ปี660% / ปี6.38
PF 0 6.99-97.56% / ปี-49.39% / ปี-19.45% / ปี8.35
CSC 0 7.08-29.76% / ปี0.54% / ปี3.85% / ปี0
SYNTEC 0 7.1619.03% / ปี75.63% / ปี100% / ปี5.33
SPALI 0 7.33-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี4.35
LPN 0 7.57-64.49% / ปี-25% / ปี5.33% / ปี8.22
KGI 0 7.92-14.29% / ปี10% / ปี16% / ปี0
TMB 0 7.954.23% / ปี6.61% / ปี20.4% / ปี0
SCP 0 7.97-22.15% / ปี-19.09% / ปี-17.88% / ปี6.71
SAT 0 7.9713.58% / ปี8.96% / ปี-6.7% / ปี7.38
UT 0 8.1-40.74% / ปี750% / ปี27.62% / ปี0
TCAP 0 8.1616.12% / ปี11.62% / ปี4.76% / ปี0
PTTGC 0 8.23105.56% / ปี18.54% / ปี17.47% / ปี6.83
HFT 0 8.2935.42% / ปี-5.55% / ปี14.57% / ปี5.4
SF 0 8.3-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี1.29
QH 0 8.63-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี7.14
BIG 0 8.81-6.04% / ปี89.74% / ปี20.21% / ปี7.14
BAY 0 8.8610.56% / ปี16.53% / ปี6.84% / ปี0
STANLY 0 8.8721.38% / ปี33.97% / ปี-1.96% / ปี0
SUC 0 8.9424.68% / ปี43.51% / ปี4.94% / ปี3
TWZ 0 9-93.53% / ปี-39% / ปีN.A.3
SVOA 0 9.1283.63% / ปี2.18% / ปี21.74% / ปี2.63
AKP 0 9.1310.71% / ปี19.25% / ปีN.A.0
KTB 0 9.37-27.59% / ปี-14.1% / ปี-6.34% / ปี0
MK 0 9.41-63.54% / ปี13.8% / ปี-13.19% / ปี0.3
SIRI 0 9.5212.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี8.57
HANA 0 9.5666.17% / ปี31.58% / ปี17.96% / ปี0
SUSCO 0 9.57-93.6% / ปี-46.15% / ปี-18% / ปี4.22
ALUCON 0 9.9-12.71% / ปี19.75% / ปี15.26% / ปี5.81
KKP 0 1012.68% / ปี45.81% / ปี9.22% / ปี0
MBK 0 10.09-10.71% / ปี11.48% / ปี-17.92% / ปี3.39
หุ้น PE ต่ำ
ข้อมูลลำดับหุ้น PE Ratio ต่ำ Update ล่าสุดวันที่ 17/06/2019
 
หุ้น PE ต่ำ
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้น PE ต่ำ
User name
Password
login Forgot password?
หุ้น PE ต่ำ
register
หุ้น PE ต่ำ
Bookmark and Share
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
 
หุ้น PE ต่ำ
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com