หุ้น PE ต่ำ

หุ้น P/E Ratio ต่ำ

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
กราฟย้อนหลัง
forex
set
set50
ราคาน้ำมัน
forex
ลำดับหุ้น P/E Ratio ต่ำ
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
NOBLE 14.4 2.29603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี0
BROOK 0.76 5.9-32.14% / ปี-45.95% / ปี-18.21% / ปี9.21
INET 4.2 6.73663.9% / ปี989.49% / ปี150.09% / ปี1.88
PDI 23.1 6.85300% / ปี17.84% / ปี80.26% / ปี4.33
SGP 21.6 7.04264.88% / ปี83.28% / ปี53.13% / ปี2.31
EARTH 1.46 7.47-123.64% / ปี-56.05% / ปี-21.56% / ปี10.27
BKD 2.82 7.79601.54% / ปี141.49% / ปีN.A.2.48
SPALI 24.5 7.91-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี4.29
TOP 94.25 8.1-17.28% / ปี-1.9% / ปี612.5% / ปี4.77
ESSO 15.9 8.13-73.13% / ปี-28.57% / ปี30% / ปี0
KYE 472 8.31-28.86% / ปี5.91% / ปี-9.96% / ปี6.43
PTTGC 78.75 8.46105.56% / ปี18.54% / ปี17.47% / ปี3.59
TIPCO 15.5 8.9-5.87% / ปี-8.33% / ปี118.43% / ปี2.52
SPCG 23.6 8.976.25% / ปี1.09% / ปี660% / ปี4.66
PSH 23.6 9.1N.A.N.A.N.A.2.6
SIRI 2.32 9.1212.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี5.16
AP 8.95 9.1918.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี3.35
RATCH 54.75 9.4750.31% / ปี27.04% / ปี-5.42% / ปี4.29
BCP 38.25 9.5324.58% / ปี-9.89% / ปี9.93% / ปี4.71
HFT 4.78 9.5735.42% / ปี-5.55% / ปี14.57% / ปี2.09
KGI 4.48 9.67-14.29% / ปี10% / ปี16% / ปี8.48
TCAP 56.75 9.7816.12% / ปี11.62% / ปี4.76% / ปี3.52
SYNTEC 5.7 9.819.03% / ปี75.63% / ปี100% / ปี2.63
GFPT 15.1 9.8840.38% / ปี60.61% / ปี750% / ปี1.99
PTT 414 9.9560.37% / ปี33.46% / ปี13.4% / ปี3.86
AEONTS 105 10.0819.76% / ปี9% / ปี22.98% / ปี3.29
VNT 20 10.27385% / ปี354.17% / ปี2.3% / ปี2.25
CSC 52.75 10.31-29.76% / ปี0.54% / ปี3.85% / ปี4.74
UKEM 1.64 10.36-15.77% / ปี14.52% / ปี-5.45% / ปี2.74
KTB 18.7 10.43-27.59% / ปี-14.1% / ปี-6.34% / ปี4.6
QH 3.16 10.47-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี4.75
EGCO 220 10.6839.95% / ปี60.68% / ปี-3.7% / ปี2.95
SCC 496 10.833.78% / ปี11.4% / ปี39.79% / ปี3.83
TCCC 43 10.944.09% / ปี29.66% / ปี6.72% / ปี7.44
RML 1.06 10.92-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี6.6
SCB 150 10.932.04% / ปี-4.83% / ปี3.33% / ปี3.67
KKP 76.25 10.9712.68% / ปี45.81% / ปี9.22% / ปี7.87
ESTAR 0.84 11.08-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี4.76
ASP 4.04 11.1413.33% / ปีN.A.8.33% / ปี7.41
SPC 51 11.1811.5% / ปี11.76% / ปี11.3% / ปี2.55
SCP 9.35 11.19-22.15% / ปี-19.09% / ปี-17.88% / ปี3.74
SENA 3.82 11.25-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี5.04
หุ้น PE ต่ำ
ข้อมูลลำดับหุ้น PE Ratio ต่ำ Update ล่าสุดวันที่ 23/11/2017
 
หุ้น PE ต่ำ
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้น PE ต่ำ
User name
Password
login Forgot password?
หุ้น PE ต่ำ
register
หุ้น PE ต่ำ
Bookmark and Share
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
 
หุ้น PE ต่ำ
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com