หุ้น PE ต่ำ

หุ้น P/E Ratio ต่ำ

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
กราฟย้อนหลัง
forex
set
set50
ราคาน้ำมัน
forex
ลำดับหุ้น P/E Ratio ต่ำ
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
RML 1.4 5.430.75% / ปี-18.9% / ปี154.33% / ปี3.93
SC 3.6 5.9459.56% / ปี31.6% / ปี-14.41% / ปี5
SENA 3.94 6.06174.54% / ปี31.69% / ปี1.84% / ปี2.26
SVI 5.7 6.92-10.14% / ปี23.81% / ปี15.43% / ปี1.4
MCS 17.1 7.13126.67% / ปี4870.41% / ปี22.5% / ปี4.19
SF 6.35 7.1526.47% / ปี15.15% / ปีN.A.2.36
TCOAT 36 7.5152.38% / ปี393.98% / ปี69.4% / ปี2.08
SUC 41.75 7.61104.92% / ปี45.9% / ปี34.56% / ปี3.59
TOP 72 7.6682.87% / ปี264.94% / ปี3.73% / ปี3.75
THAI 23.1 7.72108.19% / ปี58.06% / ปี26.18% / ปี0
QH 2.7 7.829.41% / ปี-12.07% / ปี28.89% / ปี5.19
MK 4.12 7.82-44.14% / ปี-19.82% / ปี-3.71% / ปี6.07
CSC 59.25 8.0924.68% / ปี22.45% / ปี14.64% / ปี2.95
TIPCO 14.5 8.34-35.05% / ปี302.45% / ปี66.45% / ปี1.72
KTB 18.9 8.3614.84% / ปี-0.56% / ปี4.55% / ปี4.02
KYE 434 8.4977.15% / ปี19.4% / ปี11.55% / ปี4.41
SPALI 25.5 8.5227% / ปี14.46% / ปี13.18% / ปี3.92
ESSO 11.9 8.83238.89% / ปี100.83% / ปี7.11% / ปี0
SPCG 21.2 9.02-1.03% / ปี24.73% / ปี1235.63% / ปี5.9
THCOM 20.5 9.125.24% / ปี23.37% / ปี216.78% / ปี3.17
LPN 13.5 9.13-10.91% / ปี23.74% / ปี0.37% / ปี6.67
INTUCH 52.25 9.1818.68% / ปี12.25% / ปี15.56% / ปี8.86
MODERN 6.05 9.27-62.44% / ปี-42.39% / ปี-12.82% / ปี16.53
SYNTEC 5.4 9.5557.8% / ปี81.53% / ปี127.28% / ปี2.04
PJW 3.3 9.58450% / ปี87.5% / ปีN.A.3.03
KKP 57.5 9.5974.73% / ปี44.53% / ปี8.14% / ปี5.22
SIRI 1.88 9.65-28.98% / ปี-19.81% / ปี-2.14% / ปี6.38
KGI 4.02 9.6957.14% / ปี8.93% / ปี11.43% / ปี7.09
LHBANK 1.8 9.6974% / ปี59.75% / ปี81.27% / ปี1.83
TCAP 47.75 9.87.85% / ปี9.46% / ปี3.33% / ปี3.77
ESTAR 0.72 9.97465.82% / ปี39.9% / ปี43.97% / ปี3.47
SPC 45.25 10.049.26% / ปี17.31% / ปี12.98% / ปี2.43
CCET 2.86 10.09-20.83% / ปี36.36% / ปี2.35% / ปี4.55
TISCO 63 10.1823.73% / ปี11.54% / ปี6.07% / ปี3.81
HFT 5.25 10.22-24.07% / ปี4.18% / ปี35.67% / ปี3.81
BBL 168 10.27-11.12% / ปี-7.29% / ปี1.99% / ปี3.87
SAT 15.6 10.38-0.59% / ปี-0.28% / ปี-6.12% / ปี3.85
TASCO 23.1 10.56-43.48% / ปี-33.93% / ปี-1.06% / ปี3.87
STANLY 181.5 10.77-1.97% / ปี19.37% / ปี-1.95% / ปี2.75
SCC 496 10.8128.46% / ปี38.08% / ปี16.21% / ปี3.23
METCO 257 10.87-33.27% / ปี-3.2% / ปี13.1% / ปี5.45
SCB 150.5 10.96-1.34% / ปี-7.53% / ปี3.64% / ปี3.65
หุ้น PE ต่ำ
ข้อมูลลำดับหุ้น PE Ratio ต่ำ Update ล่าสุดวันที่ 24/01/2017
 
หุ้น PE ต่ำ
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้น PE ต่ำ
User name
Password
login Forgot password?
หุ้น PE ต่ำ
register
หุ้น PE ต่ำ
Bookmark and Share
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
 
หุ้น PE ต่ำ
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com