หุ้น PE ต่ำ

หุ้น P/E Ratio ต่ำ

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
กราฟย้อนหลัง
forex
set
set50
ราคาน้ำมัน
forex
ลำดับหุ้น P/E Ratio ต่ำ
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
NOBLE 11 2.46603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี1.55
INET 4.04 5.39663.9% / ปี989.49% / ปี150.09% / ปี3.12
PDI 26 6.49300% / ปี17.84% / ปี80.26% / ปี5.77
SENA 4.3 7.03-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี1.81
SPALI 22.6 7.22-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี0
EARTH 1.46 7.47-123.64% / ปี-56.05% / ปี-21.56% / ปี10.27
MCS 8.3 7.48-94.9% / ปี-46.37% / ปี-14.12% / ปี7.3
SYNTEC 4.82 7.6519.03% / ปี75.63% / ปี100% / ปี3.53
TOP 95.75 7.86-17.28% / ปี-1.9% / ปี612.5% / ปี5.48
AP 8.1 8.0718.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี4.32
SPCG 21.4 8.266.25% / ปี1.09% / ปี660% / ปี5.25
ESSO 18 8.55-73.13% / ปี-28.57% / ปี30% / ปี5.56
SF 9 8.68-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี2.78
GFPT 12.1 8.6840.38% / ปี60.61% / ปี750% / ปี2.48
PSH 21.9 8.78N.A.N.A.N.A.9.54
SIRI 1.67 8.7912.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี7.07
SVOA 1.76 8.8383.63% / ปี2.18% / ปี21.74% / ปี2.61
TIPCO 12.9 8.86-5.87% / ปี-8.33% / ปี118.43% / ปี5.81
TCAP 53.75 8.9516.12% / ปี11.62% / ปี4.76% / ปี4.09
BCP 37.75 924.58% / ปี-9.89% / ปี9.93% / ปี5.7
SGP 28.75 9.4264.88% / ปี83.28% / ปี53.13% / ปี5.22
QH 3.04 9.41-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี6.58
ANAN 3.76 9.4311.11% / ปี75% / ปีN.A.3.39
BKD 3.18 9.44601.54% / ปี141.49% / ปีN.A.8.49
HFT 3.7 9.5335.42% / ปี-5.55% / ปี14.57% / ปี1.62
HANA 34.5 9.6266.17% / ปี31.58% / ปี17.96% / ปี5.8
SUC 43.25 9.6524.68% / ปี43.51% / ปี4.94% / ปี4.62
MDX 4.52 9.73277.22% / ปี-17.26% / ปี-16.85% / ปี0
CCET 2.06 9.7645.45% / ปี7.14% / ปีN.A.4.85
ESTAR 0.79 9.77-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี6.96
KYE 442 9.78-28.86% / ปี5.91% / ปี-9.96% / ปี6.87
CSC 46.5 9.83-29.76% / ปี0.54% / ปี3.85% / ปี3.23
ROJNA 6.5 104400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี4.62
KGI 4.52 10.15-14.29% / ปี10% / ปี16% / ปี7.08
SCP 8 10.3-22.15% / ปี-19.09% / ปี-17.88% / ปี5
UKEM 1.05 10.32-15.77% / ปี14.52% / ปี-5.45% / ปี3.49
APURE 1.53 10.3415.8% / ปี43.01% / ปี2.59% / ปี3.27
EGCO 234 10.4239.95% / ปี60.68% / ปี-3.7% / ปี2.99
SAT 19.9 10.4313.58% / ปี8.96% / ปี-6.7% / ปี4.52
ASK 22.1 10.441.22% / ปี3.11% / ปี5.27% / ปี6.7
LANNA 14.6 10.5162.86% / ปี28.13% / ปี-13.52% / ปี5.96
SCC 484 10.553.78% / ปี11.4% / ปี39.79% / ปี3.93
หุ้น PE ต่ำ
ข้อมูลลำดับหุ้น PE Ratio ต่ำ Update ล่าสุดวันที่ 20/04/2018
 
หุ้น PE ต่ำ
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้น PE ต่ำ
User name
Password
login Forgot password?
หุ้น PE ต่ำ
register
หุ้น PE ต่ำ
Bookmark and Share
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
 
หุ้น PE ต่ำ
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com