หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ XO

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น XO | งบการเงิน XO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางสร้อยเพชร จันทรัช
75,090,000 21.32%
2
info น.ส.วาสนา จันทรัช
58,599,400 16.64%
3
info นายวัฒนา จันทรัช
49,610,800 14.08%
4
info นายจิตติพร จันทรัช
24,500,000 6.96%
5
info นายคเชนทร์ เบญจกุล
6,263,200 1.78%
6
info นายประยุทธ เอื้อวัฒนา
5,574,700 1.58%
7
info นายนุชา สีบุญเรือง
4,000,000 1.14%
8
info นายชาย ศรีวิกรม์
3,803,900 1.08%
9
info นายโอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง
3,520,000 1%
10
info ด.ญ.ทรินนิตี้ จันทรัช
3,500,000 0.99%
11
info ด.ญ.ทรีทัญญ่า จันทรัช
3,500,000 0.99%
12
info น.ส.พัณณิน กิติพราภรณ์
3,282,700 0.93%
13
info นายวามิล ฮ้อแสงชัย
2,710,200 0.77%
14
info น.ส.กรกฎ ศรีวิกรม์
2,698,700 0.77%
15
info นายสนิท ดุษฎีโหนด
2,582,700 0.73%
16
info นายชาญ ศรีวิกรม์
2,386,800 0.68%
17
info นายวีรภัทร์พล ศรีพัฒนกฤติ
2,375,000 0.67%
18
info นางจารุวรรณ โอวรารินท์
2,213,600 0.63%
19
info นายวศิน ดลรึเดช
2,150,000 0.61%
20
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
2,000,000 0.57%
21
info นายรัชตะ ตั้งศิริพัฒน์
1,987,600 0.56%
22
info นางสุภาพร กิตติวรรณโชติ
1,909,900 0.54%
23
info น.ส.รังสิมา โรจนมณเฑียร
1,810,400 0.51%
24
info นายอธิภู ลือชัยชนะกุล
1,800,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com