หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ WORK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น WORK | งบการเงิน WORK | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายปัญญา นิรันดร์กุล
105,845,822 23.99%
2
info นายประภาส ชลศรานนท์
101,286,187 22.96%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
22,184,995 5.03%
4
info บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
12,505,582 2.83%
5
info นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล
6,613,300 1.5%
6
info นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
5,114,200 1.16%
7
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
4,889,800 1.11%
8
info บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด
4,582,000 1.04%
9
info CHASE NOMINEES LIMITED
3,421,055 0.78%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
3,217,469 0.73%
11
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
2,590,700 0.59%
12
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
2,497,700 0.57%
13
info นางเจดีย์ ชลศรานนท์
2,222,800 0.5%
14
info นายแสงแรก ชลศรานนท์
2,220,000 0.5%
15
info น.ส.พุ่มข้าว ชลศรานนท์
2,220,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com