หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ WHA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น WHA | งบการเงิน WHA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
3,629,083,491 25.33%
2
info STATE STREET EUROPE LIMITED
1,563,032,885 10.91%
3
info น.ส.จรีพร จารุกรสกุล
1,471,761,769 10.27%
4
info นายสมยศ อนันตประยูร
1,032,666,723 7.21%
5
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
691,110,069 4.82%
6
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
321,473,360 2.24%
7
info บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S
317,042,900 2.21%
8
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
186,861,000 1.3%
9
info นายสัญชัย สุขสมชีวิน
156,710,000 1.09%
10
info นายวุฒิ จารุกรสกุล
132,000,000 0.92%
11
info น.ส.นลินรัตน์ แซ่อึ้ง
99,094,578 0.69%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED
98,603,238 0.69%
13
info นางเฉลียว ศรีชัยวัฒน์
95,985,000 0.67%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
91,265,606 0.64%
15
info นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
78,500,000 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com