หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ WAVE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น WAVE | งบการเงิน WAVE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info น.ส.แคทลีน มาลีนนท์
105,106,924 24.95%
2
info บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
58,250,000 13.83%
3
info นายณัฐพล จุฬางกูร
44,394,600 10.54%
4
info นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี
20,487,800 4.86%
5
info น.ส.ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ
16,377,400 3.89%
6
info น.ส.อรยาพร กาญจนจารี
15,600,000 3.7%
7
info นายพินัย จีนาพันธุ์
15,554,000 3.69%
8
info นางสุวิมล หลีสุวรรณ
12,794,600 3.04%
9
info นายพรประเสริฐ กาญจนจารี
7,658,300 1.82%
10
info น.ส.นฤพร กาญจนจารี
7,605,000 1.81%
11
info นายเธียรเวช จีนาพันธุ์
6,995,600 1.66%
12
info น.ส.ปริศนา มาลีนนท์
6,910,000 1.64%
13
info น.ส.ลักขนา จิระกาล
6,641,700 1.58%
14
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
6,500,000 1.54%
15
info น.ส.อานา นิธิรักษา
5,550,000 1.32%
16
info นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์
5,200,000 1.23%
17
info น.ส.ปิยวดี มาลีนนท์
4,860,000 1.15%
18
info นายนที รงครัตนะกุล
2,950,000 0.7%
19
info น.ส.อักษร วิจิตโท
2,610,000 0.62%
20
info นายพงศกร บุญวรเมธี
2,561,350 0.61%
21
info นายณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์
2,480,000 0.59%
22
info นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
2,473,900 0.59%
23
info นายสุเมธ กิตติพร้อมพงษ์
2,200,000 0.52%
24
info นายสุขดี จงมั่นคง
2,139,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-22
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com