หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ VNG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น VNG | งบการเงิน VNG | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด
840,512,699 53.64%
2
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
92,764,585 5.92%
3
info น.ส.สมใจรัก สหวัฒน์
30,711,100 1.96%
4
info น.ส.ยุพาพร บุญเกตุ
30,528,400 1.95%
5
info นางศิริพร ชัยพัฒนวณิช
29,835,000 1.9%
6
info น.ส.นิภาภัทร สหวัฒน์
29,201,400 1.86%
7
info นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์
29,104,200 1.86%
8
info นายสมประสงค์ สหวัฒน์
28,628,300 1.83%
9
info นายวสันต์ เจริญนวรัตน์
28,432,200 1.81%
10
info นายภัทท สหวัฒน์
28,374,500 1.81%
11
info นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
28,295,500 1.81%
12
info น.ส.ภัทรา สหวัฒน์
28,077,100 1.79%
13
info บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด
22,806,360 1.46%
14
info นายวันจักร กิจธนามงคลชัย
18,378,000 1.17%
15
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
17,620,260 1.12%
16
info นายประทีป ตั้งมติธรรม
12,541,600 0.8%
17
info นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
11,230,000 0.72%
18
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
8,639,200 0.55%
19
info นางศิริวรรณ พานิชตระกูล
8,512,300 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com