หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ VIH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น VIH | งบการเงิน VIH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา
123,608,106 21.66%
2
info นางพัฏ โรจน์มหามงคล
116,000,000 20.33%
3
info บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
114,240,000 20.02%
4
info น.ส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ
28,000,000 4.91%
5
info นายคเชนทร์ เบญจกุล
13,016,700 2.28%
6
info น.ส.ศราวดี วิชญาโนทัย
6,159,700 1.08%
7
info นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ
5,340,000 0.94%
8
info นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
5,000,106 0.88%
9
info รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
4,792,320 0.84%
10
info นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
4,560,000 0.8%
11
info กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล
4,093,500 0.72%
12
info นายมงคล วณิชภักดีเดชา
3,940,107 0.69%
13
info นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล
3,940,106 0.69%
14
info นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ
3,841,624 0.67%
15
info นายคณิศร อุ่นแสงจันทร์
3,789,207 0.66%
16
info น.ส.ณัฐวิภา เบญจกุล
3,756,600 0.66%
17
info น.ส.สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์
3,644,953 0.64%
18
info นายวัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์
3,317,033 0.58%
19
info นายสุชาติ จตุรพิธพร
3,185,437 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-24
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com