หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ VIBHA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น VIBHA | งบการเงิน VIBHA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
1,950,200,000 14.78%
2
info บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด
1,928,242,766 14.61%
3
info บริษัท สินแพทย์ จำกัด
1,132,287,366 8.58%
4
info บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
932,497,800 7.07%
5
info บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
803,634,195 6.09%
6
info บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
564,043,133 4.27%
7
info นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
372,000,000 2.82%
8
info นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
288,600,000 2.19%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
181,219,286 1.37%
10
info น.ส.นิรมล วิริยะเมตตากุล
172,980,000 1.31%
11
info นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์
117,272,500 0.89%
12
info นายประมุข อุณจักร
100,000,000 0.76%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
92,150,500 0.7%
14
info นายวิโรจน์ องค์อนันต์คุณ
90,795,920 0.69%
15
info นายสอง วัชรศรีโรจน์
81,300,000 0.62%
16
info พลตรีสุริยะ ผลากรกุล
76,000,000 0.58%
17
info นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์
67,455,383 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-30
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com