หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ VGI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น VGI | งบการเงิน VGI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3,500,640,000 48.59%
2
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1,641,325,792 22.78%
3
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
482,754,706 6.7%
4
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
133,394,000 1.85%
5
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
127,223,863 1.77%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
119,435,240 1.66%
7
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
85,295,000 1.18%
8
info CHASE NOMINEES LIMITED
83,370,972 1.16%
9
info บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)
73,684,800 1.02%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
54,298,471 0.75%
11
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
45,675,800 0.63%
12
info บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 01
42,830,800 0.59%
13
info AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P
39,132,800 0.54%
14
info JPMORGAN THAILAND FUND
38,287,400 0.53%
15
info นายคีรี กาญจนพาสน์
37,188,458 0.52%
16
info AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P
36,867,200 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-26
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com