หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ UV

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น UV | งบการเงิน UV | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท อเดลฟอส จำกัด
1,262,010,305 66.01%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
41,142,596 2.15%
3
info นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
18,874,600 0.99%
4
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
18,314,200 0.96%
5
info นายวิเชียร เศวตวาณิช
18,000,000 0.94%
6
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
15,554,000 0.81%
7
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
14,059,600 0.74%
8
info นายภมร พลเทพ
14,000,000 0.73%
9
info นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา
11,999,900 0.63%
10
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
11,962,700 0.63%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
11,400,500 0.6%
12
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
11,167,400 0.58%
13
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
10,871,400 0.57%
14
info นายวิโรจน์ เศวตวาณิช
10,094,300 0.53%
15
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
9,944,800 0.52%
16
info นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์
9,700,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com