หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ U

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น U | งบการเงิน U | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
4,294,967,295 35.64%
2
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
4,294,967,295 11.13%
3
info นายวันชัย พันธุ์วิเชียร
4,294,967,295 1.72%
4
info นางสุกัลยา ทองพันธ์
4,294,967,295 1.63%
5
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,294,967,295 1.55%
6
info นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
4,294,967,295 1.41%
7
info นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
4,294,967,295 1.29%
8
info นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล
4,294,967,295 1%
9
info นายไชยยันต์ ชาครกุล
4,294,967,295 0.87%
10
info นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์
4,294,967,295 0.82%
11
info นายเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์
3,800,000,000 0.68%
12
info KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED
3,295,000,000 0.59%
13
info CHASE NOMINEES LIMITED
2,904,235,040 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-01-26
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com