หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TWZ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TWZ | งบการเงิน TWZ | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพุทธชาติ รังคสิริ
541,428,571 8.68%
2
info นายสิปปกร ขาวสอาด
213,029,200 3.42%
3
info นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์
200,059,274 3.21%
4
info นายอัฐ ทองแตง
163,791,200 2.63%
5
info นางเพชรัตน์ ทองแตง
161,000,000 2.58%
6
info น.ส.ณัฐนุช รังคสิริ
113,464,500 1.82%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
89,408,141 1.43%
8
info นางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์
62,760,100 1.01%
9
info นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
61,660,400 0.99%
10
info นายแพทย์กรณ์ ลิมปกรณ์
61,322,300 0.98%
11
info ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
60,000,000 0.96%
12
info นายชัยรัตน์ ลาภทรงสุข
58,000,000 0.93%
13
info น.ส.ภัสสราดา วงศ์อรุณนิยม
48,500,000 0.78%
14
info นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
43,698,400 0.7%
15
info น.ส.ชญาดา นราธัศจรรย์
40,000,000 0.64%
16
info นายเกียรติบูรณ์ อังควิชัย
36,960,000 0.59%
17
info นายมิตร เคารพกิตติวงศ์
35,146,400 0.56%
18
info นายยุทธการ ไวยอาภา
33,000,000 0.53%
19
info นายภาณุพงศ์ ศักดาทร
31,898,390 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-02
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com