หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TVO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TVO | งบการเงิน TVO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
61,110,800 7.56%
2
info นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
58,767,228 7.27%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
48,617,686 6.01%
4
info นางรัตนา จันทร์พิทักษ์
45,000,000 5.57%
5
info บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
24,649,493 3.05%
6
info นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
19,925,688 2.46%
7
info บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด
19,774,740 2.45%
8
info น.ส.อรัญญา วิทยฐานกรณ์
18,384,869 2.27%
9
info นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
15,950,000 1.97%
10
info น.ส.วรนุช วิทยฐานกรณ์
15,654,010 1.94%
11
info นายชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์
14,237,500 1.76%
12
info นายจักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์
13,726,275 1.7%
13
info นางสรารัตน์ วิทยฐานกรณ์
12,612,996 1.56%
14
info นางเบญญาภา วิทยฐานกรณ์
12,200,000 1.51%
15
info นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
12,131,837 1.5%
16
info นายอภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์
12,121,892 1.5%
17
info นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
11,632,280 1.44%
18
info นายวัชร วิทยฐานกรณ์
11,300,000 1.4%
19
info นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
11,005,800 1.36%
20
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
9,862,900 1.22%
21
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
9,405,643 1.16%
22
info CHASE NOMINEES LIMITED
8,798,070 1.09%
23
info นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
8,725,771 1.08%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com