หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TT | งบการเงิน TT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
602,520,187 7.98%
2
info ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล
574,000,000 7.6%
3
info นางธนุดี สิงหเสนี
420,339,305 5.57%
4
info นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย
358,800,000 4.75%
5
info นายสยาม ภู่พกสกุล
300,000,000 3.97%
6
info นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ
300,000,000 3.97%
7
info นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล
277,614,566 3.68%
8
info นายสินโชค พิริโยทัยสกุล
267,156,691 3.54%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
218,569,263 2.89%
10
info นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา
184,600,000 2.44%
11
info นายจารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล
180,000,000 2.38%
12
info นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล
180,000,000 2.38%
13
info UBS AG HONG KONG BRANCH
167,739,700 2.22%
14
info นายชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล
128,591,484 1.7%
15
info นายปรีชา อภินันท์กูล
123,742,800 1.64%
16
info นายวีร์กฤติ บวรอัศวกุล
109,667,600 1.45%
17
info นายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์
109,300,000 1.45%
18
info นางมาลินี อมรวิชัยไพศาล
96,050,000 1.27%
19
info นายสง่า ตั้งจันสิริ
83,000,000 1.1%
20
info นายภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย
82,000,000 1.09%
21
info นายสมนึก พจน์เกษมสิน
70,899,296 0.94%
22
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
66,539,700 0.88%
23
info นายภานุ วิทยอำนวยคุณ
66,000,000 0.87%
24
info นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย
52,400,040 0.69%
25
info นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
50,282,750 0.67%
26
info นายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา
48,161,500 0.64%
27
info น.ส.นวลพรรณ ล่ำซำ
48,000,028 0.64%
28
info นางมยุรี พรประภา
47,000,000 0.62%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-01
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com