หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TRUE

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TRUE | งบการเงิน TRUE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
4,294,967,295 28.11%
2
info CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
4,294,967,295 18%
3
info บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด
1,273,579,929 5.18%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,111,406,848 4.52%
5
info บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด
992,346,186 4.03%
6
info บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
819,801,797 3.33%
7
info WORTH ACCESS TRADING LIMITED
750,434,341 3.05%
8
info UBS AG HONG KONG BRANCH
486,272,567 1.98%
9
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
352,682,862 1.43%
10
info บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
341,650,187 1.39%
11
info บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด (2)
337,335,000 1.37%
12
info CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED
327,073,000 1.33%
13
info บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
280,139,291 1.14%
14
info CHASE NOMINEES LIMITED
254,572,077 1.03%
15
info บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
196,240,833 0.8%
16
info UNIQUE NETWORK COMPANY LIMITED
172,000,000 0.7%
17
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
168,486,265 0.68%
18
info บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
141,900,598 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com