หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TRT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TRT | งบการเงิน TRT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน
40,109,927 13.02%
2
info CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.
23,834,870 7.74%
3
info นายวิบูล วงศ์สืบชาติ
9,907,800 3.22%
4
info นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา
8,620,000 2.8%
5
info นายจารุวิทย์ สวนมาลี
8,521,014 2.77%
6
info นางสุนันท์ สันติโชตินันท์
6,991,809 2.27%
7
info นายอุปกรม ทวีโภค
5,488,558 1.78%
8
info นายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล
5,280,140 1.71%
9
info นายสมชาย ปัดภัย
4,909,450 1.59%
10
info นายกานต์ วงษ์ปาน
4,407,241 1.43%
11
info นายชัยยุทธ ชินสุขีพร
3,671,300 1.19%
12
info บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
3,395,000 1.1%
13
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
2,822,132 0.92%
14
info น.ส.ชวนนท์ สันติโชตินันท์
2,797,467 0.91%
15
info นายนวชน สันติโชตินันท์
2,797,467 0.91%
16
info นายไชยวัฒน์ จุฑาจำเริญ
2,750,000 0.89%
17
info นายศิริชัย พิริยโภคัย
2,738,050 0.89%
18
info นายสุชน สิริวรการวณิชย์
2,510,000 0.81%
19
info น.พ.เทียม หล่อเทียนทอง
2,408,790 0.78%
20
info นายรณชัย ปราณพานิชกิจ
2,363,000 0.77%
21
info นายอัมพรทัต พูลเจริญ
2,253,900 0.73%
22
info นายชาตรี โสภณพนิช
2,192,040 0.71%
23
info นายสมชาย ลิมปวิทยากุล
2,178,937 0.71%
24
info นายพงษ์ศักดิ์ ศรพุฒทัย
2,178,110 0.71%
25
info นายศักดิ์ชัย สัจจาศิริ
2,050,000 0.67%
26
info น.ส.วิภาดา แววมณี
1,939,460 0.63%
27
info นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์
1,833,800 0.6%
28
info นายฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข
1,760,000 0.57%
29
info นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย
1,657,800 0.54%
30
info นายวรชัย พิชิตชาตรี
1,621,597 0.53%
31
info น.ส.ชมัยพร ค้ำชู
1,595,910 0.52%
32
info นายพิชิต ติยะวุฒิโรจน์
1,592,712 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com