หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TPIPP

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TPIPP | งบการเงิน TPIPP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
4,294,967,295 70.24%
2
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
114,342,000 1.36%
3
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
111,818,200 1.33%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
108,836,528 1.3%
5
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
88,451,300 1.05%
6
info นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
81,001,400 0.96%
7
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
65,326,500 0.78%
8
info HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES
55,053,000 0.66%
9
info นายนเรศ งามอภิชน
43,400,000 0.52%
10
info UBS AG LONDON BRANCH
43,249,800 0.51%
11
info MR.YUK LUNG LEE
43,000,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com