หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TPIPL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TPIPL | งบการเงิน TPIPL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด
4,294,967,295 21.35%
2
info บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด
2,774,698,160 13.74%
3
info นายนเรศ งามอภิชน
955,000,000 4.73%
4
info นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
867,346,240 4.3%
5
info นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
867,122,740 4.29%
6
info นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
862,745,810 4.27%
7
info นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์
808,900,000 4.01%
8
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
657,693,240 3.26%
9
info น.ส.ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
629,077,220 3.12%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
222,324,815 1.1%
11
info บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
200,163,540 0.99%
12
info นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
186,000,000 0.92%
13
info บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด
157,470,000 0.78%
14
info นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
153,000,000 0.76%
15
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
118,320,417 0.59%
16
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
117,449,700 0.58%
17
info บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
116,587,100 0.58%
18
info นายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์
115,000,000 0.57%
19
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
113,135,000 0.56%
20
info CHASE NOMINEES LIMITED
111,601,330 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-10
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com