หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TOP ปี 2017

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TOP | งบการเงิน TOP | ข้อมูลผู้ถือหุ้น TOP
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1,001,647,483 49.1%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
327,007,415 16.03%
3
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
73,498,758 3.6%
4
info CHASE NOMINEES LIMITED
61,280,318 3%
5
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
38,600,882 1.89%
6
info NORBAX, INC.
31,520,153 1.55%
7
info GIC PRIVATE LIMITED
17,482,100 0.86%
8
info สำนักงานประกันสังคม
16,899,000 0.83%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
15,341,800 0.75%
10
info บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
14,250,300 0.7%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-02
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com