หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TOP ปี 2016

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TOP | งบการเงิน TOP | ข้อมูลผู้ถือหุ้น TOP
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1,001,647,483 49.1%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
227,741,036 11.16%
3
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
66,118,670 3.24%
4
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
43,798,183 2.15%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
37,139,252 1.82%
6
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
33,738,810 1.65%
7
info GIC PRIVATE LIMITED
31,835,100 1.56%
8
info สำนักงานประกันสังคม
18,369,000 0.9%
9
info บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
16,900,000 0.83%
10
info NORBAX, INC.
14,215,526 0.7%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
13,262,600 0.65%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-02-29
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com