หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TOP ปี 2015

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TOP | งบการเงิน TOP | ข้อมูลผู้ถือหุ้น TOP
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1,001,647,483 49.1%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
112,937,053 5.54%
3
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
65,414,346 3.21%
4
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT
62,111,360 3.04%
5
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
47,142,292 2.31%
6
info JX Holdings, Inc.
36,137,200 1.77%
7
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
30,524,258 1.5%
8
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
27,589,495 1.35%
9
info GIC PRIVATE LIMITED - C
22,346,400 1.1%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED 15
17,987,615 0.88%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED 1
17,004,179 0.83%
12
info บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
16,900,000 0.83%
13
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
14,966,701 0.73%
14
info JPMORGAN THAILAND FUND
14,347,700 0.7%
15
info สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
14,084,000 0.69%
16
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
13,086,386 0.64%
17
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
12,089,000 0.59%
18
info CHASE NOMINEES LIMITED
10,478,800 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-02-27
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com