หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TKN

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TKN | งบการเงิน TKN | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
360,000,000 26.09%
2
info นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
331,040,700 23.99%
3
info นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
79,320,620 5.75%
4
info น.ส.อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
71,500,000 5.18%
5
info นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
70,900,000 5.14%
6
info นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
41,973,600 3.04%
7
info STATE STREET EUROPE LIMITED
32,685,743 2.37%
8
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
22,904,308 1.66%
9
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
13,565,100 0.98%
10
info น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ
12,100,000 0.88%
11
info นายสุระ คณิตทวีกุล
9,022,400 0.65%
12
info HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
7,852,682 0.57%
13
info CHASE NOMINEES LIMITED
7,232,551 0.52%
14
info นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล
7,200,000 0.52%
15
info นายพะเนียง พงษธา
7,023,100 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com