หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TK | งบการเงิน TK | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท สินทองหล่อ จำกัด
211,800,000 42.36%
2
info น.ส.ปฐมา พรประภา
27,566,667 5.51%
3
info นายประพล พรประภา
25,566,667 5.11%
4
info น.ส.ปฤณ พรประภา
21,227,700 4.25%
5
info บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
18,200,000 3.64%
6
info นางอโนทัย พรประภา
15,366,666 3.07%
7
info น.ส.สุพัฒนา พรประภา
10,666,670 2.13%
8
info นายรักสนิท พรประภา
9,450,000 1.89%
9
info นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
7,000,000 1.4%
10
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.
6,752,200 1.35%
11
info นายนุพงศ์ พรประภา
6,000,000 1.2%
12
info นายนุชา พรประภา
6,000,000 1.2%
13
info นางนงนุช พรประภา
6,000,000 1.2%
14
info นายชาคริต สุวรรณโชติ
5,755,100 1.15%
15
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
5,430,760 1.09%
16
info น.ส.ชุติมา พรประภา
5,333,330 1.07%
17
info นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์
4,929,000 0.99%
18
info นายเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล
4,475,000 0.9%
19
info นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์
3,862,500 0.77%
20
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
3,773,400 0.75%
21
info นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
3,480,000 0.7%
22
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
2,763,900 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com