หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TIPCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TIPCO | งบการเงิน TIPCO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
55,000,000 11.4%
2
info น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร
48,500,000 10.05%
3
info น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร
33,268,767 6.89%
4
info นางอนุรัตน์ เทียมทัน
32,166,765 6.67%
5
info น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
30,379,328 6.3%
6
info น.ส.นาตาลี ทรัพย์สาคร
16,400,000 3.4%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
12,109,356 2.51%
8
info นายสมจิตต์ เศรษฐิน
11,599,846 2.4%
9
info ด.ญ.วานิสสา ธูปจินดา
9,143,074 1.89%
10
info นายอุดม จิระสิริกุล
8,862,700 1.84%
11
info นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล
8,068,500 1.67%
12
info นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ
7,292,600 1.51%
13
info น.ส.อลิดา เศรษฐิน
6,700,000 1.39%
14
info นายสมมารถ ธูปจินดา
5,800,000 1.2%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-05
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com