หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ THAI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น THAI | งบการเงิน THAI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info กระทรวงการคลัง
1,113,931,061 51.03%
2
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
165,037,582 7.56%
3
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
165,037,582 7.56%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
59,897,356 2.74%
5
info ธนาคาร ออมสิน
46,409,885 2.13%
6
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
17,580,944 0.81%
7
info นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ
17,281,400 0.79%
8
info นายวิชัย คณาธนะวนิชย์
13,225,500 0.61%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
12,943,100 0.59%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
12,396,271 0.57%
11
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
12,313,611 0.56%
12
info สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด
12,114,900 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-23
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com