หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TCAP ปี 2016

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TCAP | งบการเงิน TCAP | ข้อมูลผู้ถือหุ้น TCAP
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
183,393,568 14.35%
2
info บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
129,914,400 10.17%
3
info บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
112,700,000 8.82%
4
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
47,252,521 3.7%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
35,914,129 2.81%
6
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
26,673,300 2.09%
7
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
24,485,288 1.92%
8
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
17,223,300 1.35%
9
info น.ส.อตินุช ตันติวิท
17,107,672 1.34%
10
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
12,829,100 1%
11
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
12,618,500 0.99%
12
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
12,537,300 0.98%
13
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
11,673,857 0.91%
14
info สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด
11,230,900 0.88%
15
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
11,116,200 0.87%
16
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
10,806,990 0.85%
17
info DBS BANK LTD
10,122,950 0.79%
18
info นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
9,000,000 0.7%
19
info MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK
8,446,600 0.66%
20
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
8,315,978 0.65%
21
info นายปริญญา เธียรวร
8,000,000 0.63%
22
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
7,856,695 0.61%
23
info นายปิยะ ชื่นชมเดช
7,500,000 0.59%
24
info NORBAX, INC.
7,401,600 0.58%
25
info บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7,345,100 0.57%
26
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
6,650,800 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com